40 proc. Polaków twierdzi, że w czasie pandemii pogorszyło się ich zdrowie psychiczne40 proc. Polaków twierdzi, że w czasie pandemii pogorszyło się ich zdrowie psychiczne

Z najnowszego badania opinii społecznej wynika, że w czasie trwania pandemii pogorszyło się zdrowie psychiczne 38,5% Polaków. 51% rodaków nie zauważyło tego u siebie. Natomiast 10,5% nie potrafi tego określić. Najczęściej wskazywanym powodem złego samopoczucia był wzrost cen. Przeważnie podawane objawy to stres i obniżenie nastroju. Na osłabienie kondycji emocjonalnej skarżą się głównie osoby w wieku 23-35 lat, a także mieszkańcy dużych miast. Ponadto z badania wychodzi, że 68% respondentów stwierdzających u siebie syndromy pogorszenia zdrowia psychicznego nie miało ich przed pandemią.

Jak wynika z badania pt. „Pandemia vs. kondycja psychiczna Polaków”, przeprowadzonego przez UCE RESEARCH dla platformy ePsycholodzy.pl, 38,5% respondentów stwierdza, że w czasie trwania pandemii ich zdrowie psychiczne pogorszyło się. 51% ankietowanych jest przeciwnego zdania, a 10,5% nie potrafi tego określić.

– Niektóre osoby doświadczyły śmierci bliskich lub własnej choroby. Do tego izolacja w znaczny sposób uniemożliwiała ludziom regulowanie emocji tak, jak czynili to wcześniej. Ponadto rodacy częściej martwili się sprawami ekonomicznymi. To wszystko sprawiło, że w ostatnim czasie blisko 40% społeczeństwa zauważyło u siebie pogorszenie zdrowia psychicznego. Możliwe, że ten odsetek nadal będzie rósł w kolejnych miesiącach, w związku z toczącą się blisko nas wojną i obciążającą domowe budżety sytuacją gospodarczą – tłumaczy psycholog Michał Murgrabia z platformy ePsycholodzy.pl, współautor badania.

Jak informują analitycy z UCE RESEARCH, o pogorszeniu się zdrowia psychicznego mówią głównie osoby w wieku 23-35 lat (wśród nich – 44,5%) i z dochodem miesięcznym poniżej 1000 zł netto (44,6%). Przeważnie skarżą się na to Polacy z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (50%) oraz mieszkańcy miast liczących powyżej 500 tys. ludności (43,3%).

– Osoby w wieku 23-35 lat przed pandemią często chodziły na spotkania ze znajomymi i uprawiały rozmaite sporty. I nagle w wyniku lockdownów straciły takie możliwości. Po ich zakończeniu nie wszystko wróciło do normy. W tej grupie są m.in. młodzi rodzice, dla których całodobowa opieka nad dziećmi, bez możliwości wyjścia z domu np. do pracy, stała się obciążająca. Domy prywatne zmieniły się w biura. W części przypadków narosły trudności komunikacyjne, skutkujące kłótniami. Mimo wszystko niektórzy zdecydowali się jeszcze ostatnio na goszczenie u siebie uchodźców wojennych – wyjaśnia ekspert z platformy ePsycholodzy.pl.

W dwóch grupach wiekowych przeważają osoby, które stwierdzają u siebie pogorszenie się zdrowia psychicznego. Tak jest wśród najmłodszych respondentów, mających od 18 do 22 lat (odpowiedzi na tak – 44,2%, nie – 32,6%) oraz od 23 do 35 lat (tak – 44,5%, nie – 44,2%). Odwrotnie wygląda sytuacja w przypadku starszych Polaków, tj. w wieku od 36 do 55 lat (tak – 35,6%, nie – 53,5%), a także od 56 do 80 lat (tak – 34,7%, nie – 59,1%).

– Pandemia zahamowała tempo życia oraz przyzwyczajenia młodych osób. Ponadto uczniowie, studenci i poczatkujący pracownicy mogli rozregulować swój rytm dnia. Dla przykładu, spanie do godziny 13.00, jedzenie i picie w łóżku przy laptopie w dłuższej perspektywie w wyraźny sposób obniża nastrój, wpływa negatywnie na motywację i ogólne samopoczucie. Dojrzali rodacy rzadziej pozwalają sobie na taką zmianę nawyków. Dlatego lepiej znieśli lockdowny – uważa Michał Murgrabia.

Badacze z UCE RESEARCH zapytali również Polaków o to, dlaczego – ich zdaniem – doświadczyli pogorszenia zdrowia psychicznego. Ankietowani mogli równocześnie zaznaczyć kilka opcji. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią był wzrost cen – 48,8%.

– Ten czynnik wzmaga w ludziach bezsilność. Polacy obserwują rosnące każdego dnia koszty życia i tracą poczucie sprawczości, bo nic nie mogą z tym zrobić. To niszczy ich zdrowie psychiczne. Niektórzy już są u kresu wytrzymałości, a negatywnych prognoz ekonomicznych stale przybywa. Dla wielu osób każda wizyta w sklepie czy na stacji benzynowej wiąże się czasem z dużym stresem. Spora część Polaków ubolewa nad utratą wartości gotówki, która miała być zabezpieczeniem na przyszłość. Wzrost cen coraz gorzej będzie wpływał na ludzką psychikę – mówi Michał Pajdak z platformy ePsycholodzy.pl.

Na drugim miejscu w zestawieniu jest lęk o to, że zachorują bliscy – 35,3%. Potem są obawy, że samemu zapadnie się w chorobę – 33,5%. Kolejnym powodem osłabienia stanu zdrowia psychicznego jest ograniczenie kontaktów międzyludzkich – 29,8%. Dalej widać zły wpływ izolacji społecznej – 28,3%, a także natłok informacji o pandemii w mediach – 27%. Rzadziej przyczyna tkwi w nieracjonalnych zachowaniach innych ludzi czy też w pogorszeniu się własnych warunków finansowych – odpowiednio 22,5% i 22,3%.

– Natłok informacji o pandemii w mediach może być ostatnio mniej widoczny, bo na pierwszy plan wysunęły się doniesienia na temat konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Jednak tutaj ważne jest to, aby zawsze zastanowić się nad tym, jak możemy dawkować sobie dopływ tego typu informacji, np. tylko raz dziennie. Trzeba też sprawdzać wiarygodność źródeł oraz skupiać się na faktach, zamiast wyobrażać sobie najczarniejsze scenariusze – dodaje psycholog Murgrabia.

Respondenci wskazali również, które objawy pojawiły się u nich w okresie pandemii. W tym przypadku również mogli podać kilka odpowiedzi. Najczęściej wymieniany był stres – 48%. Dalej w zestawieniu widać obniżenie nastroju – 47,3%, zaburzenia snu – 38%, częste uczucie niepokoju – 36,3%, a także zmniejszenie aktywności i brak energii – 35,5%.

– Pandemia, a ostatnio również wojna tocząca się za naszą wschodnią granicą, to zdarzenia lękorodne i stresogenne. Zdrowie psychiczne rujnuje ludziom nie tyle wzrost cen czy konflikt zbrojny, co poczucie niepewności i zagrożenia. Lęk jest naturalny. Ważne jest natomiast to, czy te objawy dezorganizują dzień. Dla przykładu, ktoś może co chwilę sprawdzać widomości i potęgować w sobie poczucie napięcia. Wtedy potrzebna jest profesjonalna pomoc – komentuje ekspert z platformy ePsycholodzy.pl.

Według sondażu, 25,3% respondentów mających objawy pogorszenia stanu zdrowia psychicznego stwierdza, że występowały one przed pandemią. Natomiast aż 68% badanych uważa, że ich nie miało. 6,7% ankietowanych nie pamięta, czy wcześniej je odczuwało.

– Objawy związane z zaburzeniami psychicznymi niestety są dość powszechne w społeczeństwie. Zgodnie z raportem NFZ i danymi Institute for Health Metrics and Evaluation, w 2017 roku na samą depresję chorował aż milion Polaków. Te wyniki prawdopodobnie jednak są zaniżone, ponieważ ciągle w Polsce dominuje lęk przed profesjonalną pomocą terapeuty. A warto jednak po nią sięgnąć, by czuć się zdrowo i komfortowo – podsumowuje współautor badania, Michał Murgrabia.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH dla platformy ePsycholodzy.pl wśród 1040 Polaków w wieku 18-80 lat. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości, wykształcenia oraz regionu.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.