Doradztwo prawne

Obsługa skupia się na wypracowaniu bezpiecznych oraz zyskownych rozwiązań w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.Zespół naszych doradców (w tym m.in. adwokatów, radców prawnych i doradców restrukturyzacyjnych) świadczy szeroko pojętą obsługę prawno-gospodarczą. Skupia się ona w szczególności na wypracowaniu bezpiecznych i zyskownych rozwiązań, przy maksymalnie niskim ryzyku.

Specjalizujemy się w pełnej obsłudze, począwszy od procesu negocjacji, tworzenia umów, poprzez objęcie ich nadzorem w zakresie prawidłowego wykonywania, aż po dochodzenie ewentualnych roszczeń i prowadzenie działań windykacyjnych.

Zajmujemy się również pełną ochroną prawną innych bieżących interesów Naszych Klientów. Usługi są dedykowane głównie dla firm z sektora MŚP.


Zakres działańDla firm i instytucji pozarządowych


  • Zakładanie spółek na terenie Unii Europejskiej
  • Analizy prawne przedmiotu transakcji (due diligence)
  • Usługi doradztwa prawnego obejmujące aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych w oparciu o regulacje unijne
  • Doradztwo w zakresie korzystania z praw własności intelektualnej
  • Doradztwo w zakresie praw autorskich i pokrewnych
  • Podejmowanie działań w zakresie restrukturyzacji i upadłości