Grupa UCE

Budujemy zaufanie i rozwiązujemy kluczowe problemy firm i instytucji. Poznajmy się! Zobacz, kim jesteśmy...

UCE GROUP LTD. to międzynarodowa spółka analityczno-doradcza z siedzibą w Londynie. W Polsce od 2007 roku firmę reprezentuje UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, który jest zlokalizowany w kilku biurach na terenie kraju. Ponadto do dyspozycji klientów spółki są również ekspozytury zlokalizowane w największych miastach wojewódzkich.


Zasoby UCE GROUP tworzą kreatywni ludzie z wieloletnim doświadczeniem. Zespół konsultantów (w tym doradców, analityków, badaczy, socjologów, ekonomistów oraz prawników) spełnia międzynarodowe standardy. Spółka zapewnia też szeroki zakres wsparcia merytorycznego, obejmujący większość sektorów gospodarki.

Oferuje profesjonale usługi, w tym m.in. kompleksowe doradztwo w zakresie marketingu, PR-u i Społecznej Odpowiedzialności w Biznesie (CSR). Tworzy strategie i kształtuje pozytywny wizerunek w mediach oraz wewnątrz organizacji, jak również wśród klientów, a także instytucji i organizacji państwowych. Ponadto świadczy usługi analityczne, audytorskie oraz konsultingowe. Doradza też w obszarze prawnym i gospodarczym, a także prowadzi wyspecjalizowane działania lobbingowe.

Grupa UCE jest również właścicielem platformy analityczno-badawczej UCE RESEARCH, która m.in. (wraz z partnerami technologicznymi) dysponuje możliwościami badawczymi w 132 krajach na świecie. Działania mogą obejmować łącznie blisko 150 mln osób, w tym ponad 2 mln mieszkających w Polsce.

Do tej pory Spółka UCE na terenie UE obsłużyła ponad kilkuset klientów, dla których wykonała blisko 100 tys. różnego rodzaju analiz, raportów, badań oraz działań o charakterze medialnym.


Kreatywne myślenie

Do każdego zadania podchodzimy w sposób wyjątkowo innowacyjny, zawsze korzystając z nieszablonowych rozwiązań. Odważnie wdrażamy w życie najtrudniejsze pomysły.

Tworzymy z pasją

Warunkiem udanego biznesu z reguły są ludzie. Z tego powodu nasz zespół tworzą wyłącznie pasjonaci, którzy zawsze z oddaniem podchodzą do każdego zadania.

Patrzymy w przyszłość

Podejmując zlecenie, wiemy, że często to od nas zależy przyszłość Naszych Klientów. Dlatego przewidując ją, wyprzedzamy obecnie panujące na rynku trendy.


JESTEŚMY PROFESJONALISTAMI

JESTEŚMY PROFESJONALISTAMI

W latach 2010-2013 grupa ekspertów Spółki UCE brała aktywnie udział w pracach tzw. Zespołu Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Grupa Robocza ds. promowania i edukacji CSR). Został on powołany na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 roku. Działał przy Ministerstwie Gospodarki, a także przy udziale Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz innych instytucji rządowych i pozarządowych. Celem zespołu było wypracowanie rekomendacji w zakresie prawidłowego rozwoju CSR-u w Polsce.

W zakresie prowadzenia działalności analityczno-badawczej spółka postępuje także zgodnie z branżowym katalogiem zasad. Pracuje ściśle według standardów ESOMAR (Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii Publicznej i Rynku). Dodatkowo realizuje projekty zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Należymy również do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO).

W BIZNESIE FUNKCJONUJEMY ODPOWIEDZIALNIE

W BIZNESIE FUNKCJONUJEMY ODPOWIEDZIALNIE

Od 2010 do 2017 roku UCE GROUP LTD. była członkiem międzynarodowej inicjatywy UN Global Compact, powołanej przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). W ramach tej inicjatywy promowaliśmy społeczną odpowiedzialność biznesu.

Dodatkowo w zakresie ww. działań wspieraliśmy naszą wiedzą i doświadczeniem różnego rodzaju instytucje pozarządowe (m.in. agendę ONZ w Polsce i podmioty ekonomii społecznej), a także inicjatywy (np. projekt „Anioł Ekonomii Społecznej” – UNDP czy też międzynarodowy program proekologiczny „Caring for Climate”).

Od 2021 roku spółka jest też członkiem wspierającym Stowarzyszenie Program Czysta Polska (powstałe z inicjatywy Grupy Polsat). Jego misją jest inicjowanie zmian, edukowanie społeczeństwa i nagłaśnianie ważnych tematów związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz poprawą jakości życia.