Analizy i badania

Realizacja różnego rodzaju analiz biznesowych, audytów i opracowań, w tym m.in. raportów branżowych. Badanie rynku i opinii.Oferujemy szeroki wachlarz usług badawczo-analitycznych, w tym badania marketingowe i społeczne. Dostarczamy wysokiej jakości dane w postaci
analiz i raportów m.in. dla 11 sektorów gospodarki, które pomagają firmom i instytucjom podejmować na bieżąco lepsze decyzje.

Do tego celu używamy platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH™, która wraz z partnerami technologicznymi posiada możliwości działania
w aż 132 krajach na świecie (obsługujemy 62 języki oraz 14 dialektów). W bazie mamy blisko 150 mln osób, w tym przeszło 2 mln mieszkających w Polsce.

Pracujemy ściśle według standardów ESOMAR (Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii Publicznej i Rynku). Wszelkie dane z rynku zawsze zbieramy zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Z naszych usług korzystają m.in. domy mediowe, agencje PR-owe, firmy marketingowe, marketerzy oraz media. Ponadto obsługujemy instytucje biznesowe (przedsiębiorstwa, fundacje, stowarzyszenia, thing thanki), jak również jednostki państwowe, w tym ministerstwa i samorządy.


Zakres działańDla firm i instytucji


  • CAWI (badania realizowane techniką wywiadów za pomocą Internetu)
  • CATI (badania telefoniczne wspomagane komputerowo)
  • CAPI (badania realizowane techniką wywiadów wspomaganych komputerowo)
  • PAPI (wywiady z respondentami prowadzone osobiście,
    tj. twarzą w twarz)
  • Mystery Shopping (badania realizowane osobiście bądź telefonicznie za pomocą tzw. tajemniczych klientów)
  • Analizy rynkowe (realizacja wszelkiego rodzaju opracowań i audytów, w tym m.in. tworzenie raportów branżowych)