CSR

Wdrażanie metod i zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, projektowanie i obsługa działań prospołecznych.Nasi doradcy świadczą pełną obsługę w zakresie budowania strategii oraz wdrażania metod i zasad CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu),
w tym tworzenia wszelkiego rodzaju wydarzeń o charakterze prospołecznym.

Proponowany zakres działań jest nowoczesną koncepcją zarządzania, według której uwzględniane są społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej względem interesariuszy (m.in. pracowników, klientów, udziałowców, dostawców i społeczności lokalnej).

Dzięki zastosowaniu powyższej koncepcji, firmy i instytucje postrzegane są jako wiarygodne i solidne podmioty, stosujące przejrzyste oraz uczciwe zasady.
To z kolei przekłada się na długofalowy i stabilny wzrost przychodów, zwiększenie wartości wizerunkowych, a także lepsze wyróżnienie się na tle konkurencji.

Prowadzenie biznesu zgodnie z zasadami CSR nie tylko sprzyja budowaniu wizerunku instytucji godnej zaufania, ale także ułatwia zdobywanie nowych partnerów. Pomaga także pozyskiwać i utrzymywać klientów oraz pracowników, jak również pozwala unikać sytuacji konfliktowych ze społecznością lokalną.


Zakres działańDla firm


 • Projektowanie oraz prowadzenie akcji prosprzedażowych
  i wizerunkowych, opartych na zasadach CSR
 • Tworzenie oraz realizacja wszelkiego rodzaju aktywności
  i wydarzeń o charakterze prospołecznym
 • Systemowe wdrażanie zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu:
 • Tworzenie wydziałów, komórek i departamentów
  odpowiedzialnych za CSR
 • Prowadzenie szkoleń i przygotowanie kadry pracowniczej
  (w tym zarządzającej) pod kątem CSR
 • Przygotowywanie audytów i analiz w zakresie CSR dla potrzeb danego przedsięwzięcia lub marki
 • Opracowanie długofalowej strategii CSR w kontekście wzrostu korzyści wizerunkowych i finansowych


Dla administracji publicznej
(w tym instytucji pozarządowych)


 • Tworzenie pozytywnego wizerunku jednostek publicznych
  w kontekście odpowiedzialności społecznej
 • Tworzenie oraz realizacja wszelkiego rodzaju aktywności
  i wydarzeń o charakterze prospołecznym
 • Podejmowanie inicjatyw i współpracy z organizacjami biznesowymi oraz instytucjami pozarządowymi
 • Prowadzenie szkoleń i przygotowanie kadry pracowniczej
  w zakresie odpowiedzialności społecznej
 • Sporządzanie audytów i analiz pod kątem odpowiedzialności społecznej danego terenu lub jednostki
 • Projektowanie strategii odpowiedzialności społecznej w kontekście wzrostu korzyści wizerunkowych
 • Tworzenie strategii i metod prowadzenia działań prospołecznych
  w kontekście pozyskiwania inwestorów