Public relations

Doradztwo w zakresie wizerunku i budowanie relacji. Prowadzenie działań komunikacyjnych. Zarządzenie kryzysowe i obsługa medialna.Naszym klientom proponujemy kompleksową obsługę w zakresie kształtowania wizerunku oraz budowania pozytywnych relacji. Usługa przede wszystkim jest skierowana do firm, instytucji oraz wszelkiego rodzaju przedsięwzięć biznesowych i społecznych.

Tworząc strategie komunikacji, wykorzystujemy wszelkie dostępne na rynku narzędzia oraz metody, które skutecznie dopasowujemy do oczekiwań i sytuacji zleceniodawców. Prowadzone przez nas działania przynoszą długofalowe oraz konkretne korzyści – zarówno wizerunkowe, jak i finansowe.


Zakres działań

Dla firm i instytucji pozarządowychKomunikacja korporacyjna


 • Zaawansowana komunikacja korporacyjna
 • Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej
 • Audyt komunikacyjny
 • Kreowanie wizerunku medialnego osób zarządzających i ekspertów
 • Budowanie relacji z interesariuszami
 • Tworzenie strategii komunikacyjnej (budowa misji, wizji i wartości)


Komunikacja marki


 • Audyt komunikacyjny i analiza wizerunku na rynku
 • Tworzenie strategii komunikacyjnej marek i produktów
 • Wprowadzanie na rynek nowych produktów, marek lub usług
 • Wsparcie komunikacyjne dla działań marketingowych
 • Prowadzenie i szczegółowa analiza badań rynku i opinii
 • Tworzenie akcji prosprzedażowych, promocyjnych i wizerunkowych
 • Budowanie i realizacja programów edukacyjnych i lojalnościowych

Przygotowywanie kampanii sponsoringowych:

 • Tworzenie ofert
 • Budowanie koncepcji współpracy
 • Pozyskiwanie partnerów
  (zarówno dla sponsorów, jak i sponsorowanych)
 • Komunikacja efektów sponsoringu e-PR
  (social media, marketing szeptany, pozycjonowanie)


Relacje z mediami


 • Przygotowanie polityki medialnej oraz komunikacyjnej
  (dla zarządu i partnerów biznesowych)
 • Organizacja indywidualnych (formalnych i nieformalnych)
  spotkań z dziennikarzami
 • Utrzymywanie regularnych kontaktów z dziennikarzami
 • Bieżący monitoring mediów (tradycyjnych i elektronicznych)
 • Tworzenie materiałów prasowych
  (oświadczenia, komunikaty, prezentacje, artykuły eksperckie)
 • Przygotowanie i realizacja wydarzeń specjalnych,
  np. konferencji i briefingów prasowych
 • Prowadzenie biura prasowego wraz z funkcją rzecznika
  (działania non-stop)


Komunikacja wewnętrzna


Audyt komunikacyjny:

 • W zakresie wizerunku i wizji firmy, znajomości marki, postrzegania i zaufania do pracodawcy
 • Ocena poziomu zaangażowania pracowników na każdym poziome struktury
 • Analiza i ocena efektywności funkcjonowania kanałów komunikacyjnych i kultury organizacyjnej

Tworzenie systemów i wdrażanie strategii komunikacji:

 • Dobór odpowiednich narzędzi i środków
 • Przygotowywanie materiałów i komunikatów dla pracowników
 • Wspieranie procesów zmian i przekształceń
  (w tym działań naprawczych)
 • Opracowanie szczegółowej struktury sieci komunikacyjnej
 • Prowadzenie warsztatów diagnozujących stan komunikacji wewnętrznej
 • Prowadzenie procesów szkoleniowo-doradczych
 • Przygotowywanie dodatkowych materiałów i aktywności (wydawnictwa wewnętrzne, newslettery, blogi)


Zarządzanie kryzysowe


 • Planowanie i strategia działań komunikacji na wypadek kryzysu (schematy, procedury działania)
 • Prowadzenie aktywnych działań w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej (oświadczenia, komunikaty)
 • Opracowanie szczegółowej analizy sytuacji kryzysowej
  wraz z badaniem jej przyczyn (wnioski, zalecenia)

Pomoc w szczególnych sytuacjach kryzysowych:

 • Konflikty o charakterze społecznym i biznesowym
  oraz wewnątrzkorporacyjnym
 • Negatywne kampanie public relations (tzw. czarny PR)
 • Działania nieuczciwej konkurencji