Analiza ruchu w sklepach: Polacy nie bojkotują sieci handlowych tak, jak zapowiadaliAnaliza ruchu w sklepach: Polacy nie bojkotują sieci handlowych tak, jak zapowiadali

Jak pokazuje analiza Proxi.cloud i UCE RESEARCH, zrealizowana na podstawie obserwacji blisko 500 tys. konsumentów, rzeczywistość mocno odbiega od deklaracji Polaków dot. bojkotu sieci handlowych, które pozostały na rosyjskim rynku. Ruch w placówkach Auchan wzrósł nawet bardziej niż u konkurencji. Liczba unikalnych klientów tej sieci wprawdzie nieznacznie zmalała, ale strata i tak jest mniejsza niż w innych hipermarketach. Zdecydowanie gorzej na tle pozostałych marketów budowlanych poradziła sobie sieć Leroy Merlin, która zanotowała same spadki. Z kolei w placówkach Decathlonu ruch wzrósł, podczas gdy w całym segmencie sklepów sportowych i turystycznych zmniejszył się. W kwestii liczby unikalnych klientów konkurencja wykazała nieco mniejszy spadek niż ww. sieć.

– Ostatnio wiele słyszy się o bojkocie takich sieci, jak Auchan, Leroy Merlin i Decathlon, które nie zawiesiły działalności w Rosji po jej ataku na Ukrainę. Jako firma technologiczna, mogąca mierzyć ruch w sklepach, postanowiliśmy odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście Polacy omijają ich placówki. Sprawdziliśmy różnice w liczbie unikalnych klientów i ich wizyt. Porównaliśmy dane sprzed wybuchu wojny i po dokonaniu inwazji, czyli od 24 stycznia do 23 lutego i od 24 lutego do 26 marca br. Liczby dni badanych okresów są równe, ponieważ drugi miesiąc roku jest krótszy niż pierwszy – relacjonuje Mateusz Chołuj, szef zespołu Proxi.cloud.

Porównano wizyty w sklepach sieci Auchan i w konkurencyjnych hipermarketach. Okazało się, że po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą ruch w jej placówkach, znajdujących się na terenie Polski, nawet wzrósł i to o 4,5%. A u konkurencji w tym samym czasie zwiększył się średnio o zaledwie 2,1%. To daje 2,4 p.p. przewagi francuskiej firmie.

– Łatwo jest zmienić kupowane marki spożywcze, o ile są porównywalne jakościowo i cenowo. Jednak zdecydowanie trudniej jest porzucić dany sklep na korzyść bardziej oddalonego od domu, przedszkola czy pracy, zwłaszcza w czasach drożejącego paliwa i ciągłego braku czasu. W przypadku starszych osób dochodzi jeszcze kwestia zdrowia i sił fizycznych, potrzebnych na robienie zakupów dalej od miejsca zamieszkania – tłumaczą współautorzy badania z UCE RESEARCH.

Pod względem liczby unikalnych klientów w przypadku Auchan zaobserwowano natomiast spadek o 2,3% w porównaniu do okresu poprzedzającego atak Rosji na Ukrainę. Był on jednak mniejszy niż u konkurencji – 4%. To daje różnicę o 1,7 p.p. na korzyść francuskiej sieci.

– Pamiętajmy, że wielu Polaków wsparło uchodźców, nabywając dla nich żywność, leki, środki higieny i inne produkty, potrzebne także dla przywiezionych z Ukrainy zwierząt domowych. Auchan, który postawił na budowę małych centrów handlowych, pozwolił klientom działać szybko w celu udzielenia pomocy. W swoich placówkach ma przecież nie tylko sklepy spożywcze, ale też inne, np. drogeryjne, weterynaryjne czy odzieżowe – analizuje Mateusz Chołuj.

Jak stwierdza Adam Grochowski, analityk w Proxi.cloud, koncentracja szerokiej oferty handlowej w jednym miejscu znacząco podnosi wygodę klientów i jednocześnie zwiększa dla nich barierę odejścia od sieci Auchan. Konsumenci musieliby poświęcać znacznie więcej czasu niż wcześniej na robienie wszystkich analogicznych zakupów w różnych, nowych miejscach.

– Trzeba też wyraźnie zaznaczyć, że powyższe dane nie dotyczą wartości obrotów. Możliwe jest zatem, że choć Polacy nie ograniczają wizyt w sklepach Auchan, to wydają tam mniej na zakupy. Przychodzą do nich np. kupować produkty, których nie dostaną nigdzie indziej i na tym kończą zaopatrywanie się – dodaje Mateusz Chołuj.

Wyniki Leroy Merlin również zestawiono z danymi zebranymi nt. jej konkurencji. Po ataku Rosji na Ukrainę francuska sieć odnotowała o 5,7% mniejszy ruch niż na przełomie stycznia i lutego tego roku. Natomiast w innych marketach budowlanych ten wskaźnik wzrósł średnio o 6%. Oznacza to różnicę aż o blisko 12 p.p. na korzyść konkurencji Leroy Merlin. Z kolei liczba unikalnych klientów sieci zmniejszyła się aż o 10,2%. Sklepy innych sieci w tym samym segmencie nie odczuły zmiany, zyskując jedynie 0,04%. To daje im przewagę wynoszącą ponad 10 p.p.

– Liczba unikalnych klientów Leroy Merlin zmalała jeszcze bardziej niż ruch. To w naszej opinii oznacza, że z tej sieci zrezygnowali przede wszystkim okazyjni nabywcy, a w mniejszym stopniu – regularni, np. reprezentowani przez firmy budowlane czy też różnego rodzaju jednoosobowe lub kilkuosobowe ekipy remontowe. Bojkot dotyczył zatem głównie konsumentów, a w węższym zakresie – profesjonalistów – zauważa Grochowski.

Z kolei w placówkach sieci Decathlon ruch zwiększył się o 3%, podczas gdy jej konkurencja odnotowała średni wzrost o 1%. Różnica wynosi 2 p.p. na korzyść ww. sklepów sportowych i turystycznych. Liczba unikalnych klientów Decathlonu zmniejszyła się o 2,9%. Pozostałe firmy działające w tym segmencie odnotowały stratę na poziomie 1,8%, czyli mniejszą o ponad 1 p.p.

– Polacy mogli nie bojkotować Decathlonu po napaści Rosji na Ukrainę, ponieważ chcieli pomóc Ukraińcom. Sklep oferuje szeroką bazę produktów potrzebnych na froncie, począwszy od latarek, a kończąc na namiotach czy śpiworach. Właśnie tego rodzaju produkty były szeroko wykupowane po wybuchu wojny. O wyborze miejsca zakupów decydowała więc szeroka oferta – wyjaśnia Mateusz Chołuj.

Jak podsumowują autorzy badania, zarówno w wypadku Decathlonu, jak i Auchan znaczenie mają nawyki zakupowe samych klientów, które nie tak łatwo jest nagle zmienić. Owszem, wielu konsumentów sprzeciwia się wojnie w Ukrainie i mocno to demonstruje, do tego nawet źle myśli o tych sklepach, ale mimo wszystko nadal w nich kupuje. Jednak stali bywalcy tych sieci wiedzą, co mogą w nich znaleźć. Znajomość cen i jakości konkretnych produktów przeważa nad deklarowaną często chęcią bojkotu firm, które nie wycofały się z Rosji. Świadczyć to może o tym, że deklaracje Polaków to jedno, a praktyka to drugie. 

Analiza została przygotowana przez firmę technologiczną Proxi.cloud i platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH. Monitoringiem objęto łącznie 481,2 tys. konsumentów oraz 1980 placówek, znajdujących się we wszystkich polskich województwach. Dane wykorzystane w analizie zostały uzyskane za pomocą geofencingu, tj. wirtualnych okręgów naniesionych na mapę, które umożliwiają zebranie informacji o wejściu danego konsumenta w konkretny obszar i opuszczeniu go. Porównano wyniki z okresu od 24 stycznia do 23 lutego i od 24 lutego do 26 marca br.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.