Blisko co trzeci konsument obecnie jest skłonny zapłacić więcej za ekonieruchomośćBlisko co trzeci konsument obecnie jest skłonny zapłacić więcej za ekonieruchomość

Polacy są podzieleni w kwestii ewent. zakupu domu lub mieszkania z materiałów ekologicznych, w tym z surowców wtórnych. 34,9% byłoby skłonnych ponieść większe koszty, by nabyć taki obiekt. 34,2% jest przeciwnego zdania, a 21,6% pozostaje niezdecydowanych. Do tego wiadomo, że osoby otwarte na ww. możliwość przeważnie mogłyby wydać na ten cel o 5-10% więcej – 29%. Z kolei 24% dopłaciłoby 10-15%, a 21,7% – 15-20%. Autorzy badania, komentując ww. wyniki, mówią, że obecnie nie buduje się zbyt wielu ekobudynków. Twierdzą też, że na razie jest to margines na rynku. Jednocześnie dodają, że powoli będzie się to zmieniać, bo coraz częściej sami klienci zwracają uwagę na takie rozwiązania, chociażby z powodu przyszłych kosztów eksploatacyjnych. To właśnie one mogą skłaniać do inwestowania w energooszczędne budownictwo ekologiczne, bo świadomość nabywców w tym zakresie jest coraz wyższa.

34,9% dorosłych Polaków byłoby skłonnych dopłacić do zakupu domu lub mieszkania, do którego budowy wykorzystano materiały ekologiczne, w tym surowce wtórne. Jednak tylko 11,8% z nich jest tego całkowicie pewnych, a 23,1% raczej tak uważa. Natomiast 34,2% rodaków ma przeciwne zdanie. Wśród nich 14% wyraża swoją opinię w sposób zdecydowany, a 20,2% jest nie do końca przekonanych. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i Studio4SPACE.

– W Polsce panuje mylne wyobrażenie, że budownictwo oparte na surowcach wtórnych jest słabsze gatunkowo. A jest dokładnie odwrotnie. Ekologiczne materiały można porównać do zdrowej żywności, która jest droższa, bo ma po prostu wyższą jakość. Natomiast świadomość Polaków na temat korzyści spożywania takich produktów jest zdecydowanie większa, o czym świadczą istne tłumy klientów na targach ekożywności. Z kolei materiały budowlane i rozwiązania idące w duchu zrównoważonej architektury jeszcze nie są tak cenione przez społeczeństwo – mówi dr inż. arch. Bartosz Dendura, wykładowca akademicki i współautor badania z Pracowni Architektonicznej Studio4SPACE.

Z badania można również wyczytać, że 21,6% ankietowanych nie wie, czy gdyby w najbliższej przyszłości kupowało dom lub mieszkanie, to byłoby w stanie zapłacić więcej za obiekt zbudowany z materiałów ekologicznych, w tym z surowców wtórnych. To pokazuje, że blisko co 5 respondent nie ma wyrobionej opinii w ww. kwestii.

– Moim zdaniem, niepewność wynika głównie z braku edukacji w tym zakresie. W naszym kraju ciągle też brakuje dobrych przykładów ekonieruchomości. Inaczej jest np. w Finlandii. Tamtejszy system kładzie duży nacisk na zrozumienie podstaw ochrony środowiska. Same budynki szkół i przedszkoli są przykładem zrównoważonego budownictwa. Dzieci chłoną wiedzę na ten temat, uczęszczając do nich. W Polsce, skoro jeszcze nie ma takich rozwiązań na szeroką skalę, można przedszkolakom i uczniom przekazywać na róże sposoby ekologiczne wartości – uważa dr Dendura.

W Polsce osoby niezdecydowane mogą być nieświadome tego, co tak naprawdę oznacza budownictwo ekologiczne i jak służy nie tylko środowisku, ale przede wszystkim samym użytkownikom. – Doświadczenie pokazuje, że wielu osobom kojarzy się ono z technologiami stosowanymi przez NASA, a jest wprost przeciwnie. Prostymi decyzjami można uczynić budynek bardziej przyjaznym środowisku. Przykładem może być izolacja termiczna. Sama decyzja zmiany styropianu na wełnę szklaną pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery prawie 4-krotnie. A gdyby ktoś wybrał wełnę drzewną, to mówilibyśmy o pochłanianiu dwutlenku węgla, a nie o jego wytwarzaniu. Mieszkaniec takiego domu oddychałby lepszej jakości powietrzem, co miałoby niebagatelny wpływ na jego zdrowie. I ten fakt też powinien być doceniany, zwłaszcza po kryzysie pandemicznym, z jakim mierzyliśmy w ostatnich latach – dodaje dr Dendura.

Autorzy badania zwracają też uwagę na to, że wiele osób, w obawie przed dodatkowymi kosztami, decyduje się na materiały nieekologiczne. Są one lepiej znane, powszechnie sprawdzone, a przez to – uznawane za pewniejsze i bezpieczniejsze. Jednak, zdaniem ekspertów, wysokie opłaty eksploatacyjne mogą wręcz zachęcać nabywców do inwestowania w ekonieruchomości. Poprawnie wykonane nieruchomości ekologiczne wyróżnia bowiem wysoka efektywność energetyczna, która pozwala na duże oszczędności. Dla przykładu, w jednym z najnowszych ekodomów w Krakowie o powierzchni ponad 150 mkw. miesięczny rachunek za prąd wynosi ok. 20 zł miesięcznie. A należy dodać, że jest to nieruchomość klasy premium, w pełni wyposażona w nowoczesne urządzenia elektryczne. Tak niską opłatę zapewniła w tym przypadku instalacja fotowoltaiczna. Jednak na rynku jest wiele różnych rozwiązań, które w ekologiczny sposób pozwalają na bardzo duże oszczędności.

– Nieruchomości oparte na materiałach ekologicznych, w tym pochodzących z odzysku, wciąż stanowią margines rynku nieruchomości w Polsce. Inwestorzy boją się tych rozwiązań. Wolą iść utartymi szlakami, które gwarantują im szybkie zyski. Jednak ostatnia zima dała silniejszy impuls do zmian. Okazało się bowiem, że np. materiał, którym izolowany jest budynek, ma kluczowe znaczenie. Wysokie opłaty za gaz i prąd zachęcają inwestorów do rozglądania się za alternatywami, bo teraz klient przy zakupie bardziej szczegółowo zwraca uwagę na przyszłe koszty eksploatacyjne. A te, jak widomo, będą rosły, zwłaszcza gdy zniknie tarcza solidarnościowa. Co więcej, inflacja powoduje, że drożeją wszystkie rodzaje materiałów budowlanych. Jeśli i tak trzeba inwestować więcej, to lepiej wybrać wyższej jakości produkty – podkreśla ekspert z Pracowni Architektonicznej Studio4SPACE.

Respondenci, którzy byliby skłonni dopłacić do ww. obiektów, najczęściej wskazywali, że mogliby zainwestować o 5-10% więcej środków w ekonieruchomość niż w standardowe budownictwo. Tak zadeklarowało 29% osób z ww. grupy.

– W mojej ocenie, jak na obecną wiedzę społeczeństwa, to jest raczej dobry wynik. Warto pamiętać o tym, że w Polsce zaledwie 5% nabywców nieruchomości ma jednocześnie zdolność finansową i chęci do tego, żeby inwestować w rozwiązania ekologiczne. Pozostałych 95% inwestorów dzieli się na dwie grupy. Jedną stanowią osoby mające mocno ograniczony budżet, które muszą szukać możliwie najtańszych rozwiązań. Drugą są kupcy o większej swobodzie finansowej. Jednak oni głównie zwracają uwagę na estetykę i poczucie wyższego standardu. Materiały pochodzące z recyclingu lub naturalne, pozbawione chemicznej ochronki, czasem traktują jako coś gorszego, niegodnego np. domu wartego kilka milionów złotych – stwierdza dr inż. arch. Bartosz Dendura.

24% badanych biorących pod uwagę możliwość zakupu ekonieruchomości określiło zakres dodatkowych wydatków na poziomie 10-15%, a 21,7% – zadeklarowało 15-20%. Powyższe wyniki wskazują na to, że łącznie aż blisko 75% osób otwartych na ww. możliwość podało przedział od 5% do 20%.

– Pułap między 10% a 20% większego budżetu pozwala, by budynek osiągnął bardzo przyzwoite parametry. Zakup domu czy mieszkania to decyzja na lata, a niekiedy – nawet na całe życie. Z pewnością łatwiej jest się pogodzić z wyższym kosztem początkowym, gdy wiadomo, że dodatkowe wydatki, poczynione przy zakupie ekobudynku, zwrócą się w przyszłości. Ważna też jest znajomość dobrych przykładów budownictwa ekologicznego. Im więcej będzie na rynku takich obiektów, zwłaszcza nagradzanych w prestiżowych konkursach architektonicznych, tym szybciej i chętniej Polacy będą decydowali się na rozwiązania prośrodowiskowe, uznając je za pewne i bezpieczne, a także atrakcyjne wizualnie – analizuje współautor badania.

Analitycy z UCE RESEARCH wskazują, że tylko 3,5% z osób, które byłyby skłonne zainwestować więcej pieniędzy w ekologiczną nieruchomość, nie potrafi określić preferowanej wysokości dopłaty. Z kolei cała reszta badanych z ww. grupy precyzyjnie przedstawia konkretny zakres.

– To jest przejawem rosnącej świadomości jeszcze niewielkiej grupy rodaków. Natomiast przewiduję, że z każdym rokiem coraz więcej osób będzie zdawało sobie sprawę z korzyści wynikających z rozwiązań prośrodowiskowych. Być może nie będą to spektakularne wzrosty, ale jestem przekonany, że zostaną zauważone w branży. Swego rodzaju moda na ekologię może zachęcać do nowoczesnych wyborów na rynku nieruchomości. Zachowania proekologiczne zaczynają być już pewnym standardem dla dużej części Polaków. Jednym z przykładów może być segregacja śmieci, która jeszcze kilka lat temu nie była oczywistością, a upowszechniła się na dobre, choć wymaga więcej zachodu – podsumowuje ekspert z Pracowni Architektonicznej Studio4SPACE.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 08-11.06.2023 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i Studio4SPACE na reprezentatywnej próbie 1030 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.