Sondaż: Czym Polki więcej zarabiają, tym bardziej czują się atrakcyjnymi kobietamiSondaż: Czym Polki więcej zarabiają, tym bardziej czują się atrakcyjnymi kobietami

Z ostatnio przeprowadzonego badania wynika, że obecnie 75,4% Polek ma poczucie własnej atrakcyjności. Brakuje go 14,1% rodaczek, a 10,5% nie potrafi się w tej kwestii określić. Podobają się sobie głównie kobiety mające od 23 do 35 lat, które miesięcznie osiągają dochody przekraczające 9 tys. zł netto i mają wyższe wykształcenie. Natomiast przeważnie nie czują się atrakcyjne respondentki w wieku 18-22 lat, zarabiające poniżej 1 tys. zł netto i z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym. Jako powód niezadowolenia z siebie najczęściej wskazywany jest brak poczucia atrakcyjności fizycznej. Na drugim miejscu pojawia się przekonanie, że kobieta jest za gruba lub za chuda bądź ma złe proporcje ciała. Z kolei na trzeciej pozycji jest czucie się brzydką.

Jak pokazuje badanie opinii społecznej, przeprowadzone przez UCE RESEARCH i platformę ePsychlodzy.pl, aż 75,4% Polek ma poczucie własnej atrakcyjności. Z kolei 14,1% rodaczek brakuje takiego przekonania. 

– Fakt, że większość kobiet w Polsce czuje się atrakcyjnie, jest pozytywny. Często słyszy się, że Polki nie doceniają siebie lub są zbyt skromne, co utrudnia im osiąganie sukcesów. Natomiast wysoka samoocena służy odczuwaniu satysfakcji z życia. Chcąc utrzymać w sobie poczucie atrakcyjności, można wybierać informacje i zdarzenia potwierdzające nasze pozytywne przekonania o sobie i nie przywiązywać wagi do tych, które przeczyłyby im. Często lubimy o sobie myśleć dobrze i nie ma w tym nic złego – mówi psycholog Michał Murgrabia, współautor badania z platformy ePsycholodzy.pl.

Natomiast 10,5% respondentek nie potrafi stwierdzić, czy czuje się atrakcyjnie. W ocenie analityków z UCE RESEARCH, brak zdecydowania w badaniu jest dość wyraźny, biorąc pod uwagę to, że dotyczy co dziesiątej Polki.

– Może wynikać to ze względów kulturowych. W Polsce wciąż obowiązuje swego rodzaju umowa społeczna gloryfikująca skromność, a więc przyznanie się do poczucia atrakcyjności dla niektórych kobiet może być dość kłopotliwe – dodaje ekspert z platformy ePsycholodzy.pl.

Biorąc pod uwagę przedziały wiekowe, atrakcyjną kobietą czują się głównie respondentki mające 23-35 lat (wśród nich 76,7%) i 36-55 lat (76,1%). Dalej są najmłodsze ankietowane, będące w wieku 18-22 lat (69,8%), a także Polki z najstarszej badanej grupy, tj. mające 56-80 lat (67,7%).

– Kobiety w wieku 23-35 lat miały okazję przeżyć wiele sytuacji potwierdzających ich atrakcyjność. Ponadto ta grupa, w przeciwieństwie do osób starszych, raczej nie doświadcza jeszcze objawów starzenia, które często mogą być powodem obniżenia samooceny – stwierdza psycholog Michał Murgrabia.

Z badania wynika też, że atrakcyjnymi kobietami czują się przede wszystkim ankietowane zarabiające powyżej 9 tys. zł netto (wśród nich –  88,9%), z wyższym wykształceniem (78,7%). Głównie są to mieszkanki miejscowości liczących 50-99 tys. ludności (84,5%).

– Nie zaskakuje fakt, że kobiety, które dobrze zarabiają i mają wyższe wykształcenie, czują się atrakcyjne. Prawdopodobnie budują to przekonanie w oparciu o poczucie, że mają ponadprzeciętny styl życia. Mogą też oceniać siebie jako inteligentniejsze czy zaradniejsze od innych. Niektórzy ludzie w ogóle mogą mieć tendencję do postrzegania siebie jako lepszych od innych, szczególnie w określonych umiejętnościach. To mogą być zniekształcenia poznawcze, powstające w wyniku porównywania się z otoczeniem – wyjaśnia Michał Murgrabia.

Z kolei brakuje poczucia atrakcyjności głównie kobietom w wieku 18-22 lat (wśród nich – 22,2%), z miesięcznymi dochodami poniżej 1 tys. zł netto (18,8%), a także z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (20%). Przeważnie są to mieszkanki wsi i miejscowości mających do 5 tys. ludności (18,1%).

– Młode kobiety, w tym mieszkanki małych miejscowości, mogą porównywać się do osób z social mediów, promujących wyjątkowo aktywny i często bogaty styl życia. Nie mając świadomości tego, że posty są produkowane, aby wzbudzać określone emocje, mogą reagować na nie obniżeniem poczucia swojej atrakcyjności, jak również wewnętrznej wartości – podkreśla współautor badania z platformy ePsycholodzy.

Badacze z UCE RESEARCH informują też, dlaczego respondentki uważają się za nieatrakcyjne. Każda uczestniczka badania, która tak czuje, mogła zaznaczyć kilka odpowiedzi. Najczęściej wskazywany był brak poczucia atrakcyjności fizycznej – 52,8%. Na drugim miejscu pojawiło się przekonanie, że kobieta jest za gruba lub za chuda bądź ma złe proporcje ciała – 50,7%. Na trzeciej pozycji znalazło się czucie się brzydką – 45,1%. Dalej widać niskie poczucie własnej wartości – 36,6%. Ponadto Polki nie uważają się za atrakcyjne, gdy nie stać ich na rzeczy, które chciałaby kupić – 33,1%.

– Na pewno warto mieć pełny obraz siebie, zawierający wady i zalety. To pozwala nie tylko zaakceptować siebie, ale też sprawniej funkcjonować, wiedząc, co może powodować określone myśli i emocje. Wiedza na swój temat daje wiarę we własne możliwości. Trzeba też dodać, że oceny często są bardzo subiektywne i niekoniecznie zgodne z rzeczywistością. Ktoś może widzieć siebie jako osobę za chudą lub za grubą, ponieważ np. w dzieciństwie miał bardzo krytyczne, kontrolujące lub zazdrosne otoczenie. Ponadto w dorosłym życiu może otrzymywać od innych osób uwagi obniżające poczucie wartości – przekonuje Michał Murgrabia.

Tylko 0,7% respondentek nie potrafi określić, dlaczego nie czuje się atrakcyjnie. 4,9% uczestniczek badania uważa się za mało inteligentne. Ponadto 4,9% ankietowanych czuje się nieatrakcyjnie z powodu konfliktów rodzinnych. Z kolei 5,6% kobiet zaznacza, że nie ma z kim porozmawiać. Natomiast 6,3% ankietowanych kobiet brakuje znajomych lub przyjaciół.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i platformę ePsychlodzy.pl na reprezentatywnej próbie 1010 kobiet w wieku 18-80 lat. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości, wykształcenia oraz regionu.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.