Ceny w sklepach wciąż szybko rosną. We wrześniu Polacy odczuli wzrost na poziomie 24 proc.Ceny w sklepach wciąż szybko rosną. We wrześniu Polacy odczuli wzrost na poziomie 24 proc.

Z monitoringu cen pochodzących z ponad 40 tys. sklepów detalicznych wynika, że we wrześniu br. codzienne zakupy były droższe średnio o 24,1% niż rok wcześniej. Zdrożała każda z 12 analizowanych kategorii. 11 odnotowało dwucyfrowe wzrosty. Tylko jedna podwyżka była poniżej 10%. Najmocniej znowu poszły w górę produkty tłuszczowe – o 57,4% rdr. Wśród nich szczególnie podrożał olej – o 61,6%. I prawie tak samo mocno wzrosła cena margaryny – o 60,1%. Jednak produktem, który najbardziej zdrożał w całym zestawieniu, był cukier. Skoczył o 100%, co istotnie wpłynęło na wynik art. sypkich – 43,6%. Ponadto w pierwszej piątce najmocniej drożejących kategorii widać mięso – 38%, tzw. inne produkty – 37,4%, a także nabiał – 28,6%. Z kolei najmniej podrożały warzywa i owoce – odpowiednio o 8,5% i o 11%.

Według cyklicznego raportu pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”, autorstwa UCE RESEARCH i Wyższych Szkół Bankowych, we wrześniu br. ceny w sklepach poszły w górę średnio o 24,1% rdr. Patrząc na wyniki z sierpnia – 23,7%, a także z lipca – 18,6%, można stwierdzić, że z każdym miesiącem wzrosty rdr. są coraz większe.

– Aktualna dynamika wzrostu cen jest uwarunkowana pakietem czynników proinflacyjnych, które nałożyły się na siebie. Mamy do czynienia głównie z inflacją podażową, spowodowaną nierównowagą na rynkach surowców i półproduktów. Z kolei ograniczenia w dostępności produktów, podwyżki płac i obciążeń podatkowych oraz gwałtowny wzrost kosztów energii składają się na wciąż rosnącą inflację kosztową. Ponadto słaby kurs złotego powoduje inflację importowaną. Do tego dochodzą jeszcze dwa typy inflacji, tj. monetarna, czyli kreacja pieniądza bez pokrycia, a także budżetowa, wynikająca z nadmiernych wydatków nieinwestycyjnych względem realnych dochodów – komentuje dr Edyta Wojtyla, ekonomistka z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Analitycy z UCE RESEARCH podkreślają, że na 12 monitorowanych kategorii wszystkie rdr. zdrożały – od 8,5% do 57,4%. I tak jest już po raz kolejny z rzędu. Niemniej w sierpniu każda analizowana kategoria odnotowała dwucyfrowy skok, a ostatnio dotyczyło to 11 grup towarowych.

– Do czasu ustabilizowania się negatywnych emocji, związanych z szeroko rozumianymi kosztami wytwórczymi, konsumenci muszą przyzwyczaić się do niestabilnej gospodarki krajowej i światowej. Powinni też spodziewać się tego, że każde kolejne zakupy w najbliższych tygodniach oraz miesiącach będą coraz droższe – mówi dr Hubert Gąsiński, ekspert i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

Z zebranych danych również wynika, że we wrześniu, tak samo jak w poprzednich miesiącach, najbardziej podrożały produkty tłuszczowe – tym razem o 57,4% rdr. W tej kategorii najmocniej zdrożał olej – o 61,6%. Kolejne wysokie podwyżki objęły margarynę – 60,1%, a także masło – 50,4%.

– Ceny produktów tłuszczowych kształtują się na giełdzie rynku globalnego, a ich wzrosty notowano już przed rokiem. Wówczas, w wyniku suszy, główni producenci, np. Kanadyjczycy, odnotowali mniejsze zbiory. Niedobór roślin oleistych pogłębił się w związku z blokadą ukraińskiego rynku po wybuchu wojny. Dodatkowo ceny podbijają takie czynniki, jak zielony ład w rolnictwie UE, drożejące nawozy czy coraz kosztowniejszy transport – wyjaśnia ekspert z WSB w Poznaniu.

Na drugim miejscu zestawienia przedstawiającego największe podwyżki cen rok do roku znajdują się produkty sypkie ze średnim wzrostem na poziomie 43,6% rdr. Wśród nich najbardziej zdrożał cukier, bo aż o 100%. Kolejne wysokie wzrosty cen objęły sól i makaron. Wyniosły odpowiednio 37,8% i 37,3% rdr. Z kolei mąka zdrożała o 23%, a ryż poszedł w górę o 19,7%.

– Wymienione produkty są w pierwszej grupie potrzeb. Producenci byli pewni, że utrzymają ich sprzedaż, dlatego dodali do cen podwyższony koszt wytworzenia. W przypadku cukru mieliśmy do czynienia ze spekulacją rynkową, w wyniku której konsumenci robili nieuzasadnione zapasy towaru. Nadwyżka popytu nad podażą poskutkowała dodatkową podwyżką ceny – tłumaczy dr Wojtyla.

W pierwszej trójce najbardziej drożejących kategorii znalazło się też mięso ze wzrostem o 38% rdr. W obrębie tej kategorii po raz kolejny widać mocne dwucyfrowe podwyżki. Drób zdrożał o 48,5%. Wołowina poszła w górę o 38,2%. Z kolei wieprzowina podskoczyła o 27,2%.

– Wzrosty w tej kategorii były spowodowane zwiększeniem kosztów produkcji. Wynikało to z podwyżek cen energii elektrycznej, paliw na stacjach benzynowych oraz zbóż potrzebnych do karmienia zwierząt. Konsumenci powinni nastawić się na to, że mięso będzie stale drożało do czasu ustabilizowania cen mąki i benzyny – przekonuje ekspert z WSB w Warszawie.

Czwarte miejsce w rankingu drożyzny zajęły tzw. inne produkty, które podrożały o 37,4% rdr. Wśród nich najbardziej poszły w górę karmy dla kotów – o 46,2%, a także psów – o 45,8%. Z kolei pieluchy dla niemowląt zdrożały o 20,4% rdr. 

– Karmy dla zwierząt domowych podrożały z powodu wzrostu cen surowców, energii oraz transportu. Przy szybko drożejącej produkcji przewiduję, że w przypadku tego typu produktów wysokie podwyżki będą jeszcze długo się utrzymywały – ostrzega dr Gąsiński.

Na piątej pozycji w zestawieniu znalazł się nabiał ze średnią podwyżką o 28,6%. W tej kategorii najbardziej podrożało mleko, bo o 37,5%. W następnej kolejności poszły w górę ceny serów. Żółty zdrożał o 34,3%, a biały – o 32,2%.

– Nabiał drożeje w następstwie wyższych cen pasz oraz ograniczenia ich dostępności. Wzrost cen w tej grupie produktów jest powiązany z ogólnymi czynnikami proinflacyjnymi, na które składają się rosnące koszty wyprodukowania i przetworzenia mleka – zauważa dr Edyta Wojtyla.

Z kolei najmniej zdrożały warzywa i owoce – odpowiednio o 8,5% i o 11% rdr. Przed nimi w tabeli plasuje się pieczywo ze średnią podwyżką o 14,8% rdr.

– Z uwagi na zwiększoną produkcję polskich owoców i warzyw, wzrost cen w tych kategoriach charakteryzuje się najmniejszą dynamiką. Na przełomie lata i jesieni, czyli w okresie zbiorów płodów rolnych, mamy do czynienia ze zwiększoną podażą. Wpływa to bezpośrednio na zahamowanie wzrostu cen, a nawet ich tymczasowy spadek na rynkach hurtowych. Nie przekłada się to jednak na obniżki w sklepach, bo sprzedawcy detaliczni korzystają na zawyżonej marży. Konsumentów może natomiast uspokoić to, że bardzo wysoka konkurencja na rynku pieczywa oraz szeroko rozumiana dostępność i zamienność w tej kategorii hamują wzrost cen tego rodzaju produktów – podsumowuje dr Hubert Gąsiński.

Dane pochodzą z cyklicznego raportu pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”, autorstwa UCE RESEARCH i Wyższych Szkół Bankowych. Analiza pokazuje średnią wartość cenową, notowaną miesiąc do miesiąca i rok do roku. W najnowszej odsłonie porównano wyniki z września br. i z analogicznego okresu ub.r. Przeanalizowano 12 kategorii oraz 52 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku. Łącznie zestawiono ze sobą blisko 40 tys. cen detalicznych z ponad 40 tys. sklepów należących do 64 sieci handlowych. Badaniem objęto wszystkie na rynku dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry docierające ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce. Autorzy badania zastrzegają, że powyższa analiza nie może być traktowana jako pomiar wzrostu lub spadku ogólnego poziomu inflacji.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.