Dwóch na trzech Polaków jednorazowo wydaje od 50 do 150 zł na zakupy na grillaDwóch na trzech Polaków jednorazowo wydaje od 50 do 150 zł na zakupy na grilla

Z najnowszego sondażu UCE RESEARCH i Grupy BLIX, wynika, że 67,4% Polaków jednorazowo wydaje na art. spożywcze potrzebne na grilla od 50 do 150 zł. Łącznie 23,1% rodaków przeznacza na ten cel więcej pieniędzy, a 7,8% – mniej. Do tego widać, że 89% badanych szuka takiej żywności w promocjach. Konsumenci najczęściej kupują na grilla mięso, kiełbasę, ketchup, pieczywo i piwo. Produkty wegetariańskie, wegańskie i ryby są na samym końcu rankingu. Z badania wiadomo też, że 70,1% konsumentów każdorazowo robi listę zakupów, żeby lepiej kontrolować swoje wydatki.

Jak co roku UCE RESEARCH i Grupa BLIX przyglądają się szczegółowo konsumentom robiącym sezonowe zakupy na grilla. I jak wynika z najnowszej analizy, Polacy jednorazowo najczęściej wydają na tego typu produkty spożywcze średnio od 50 do 100 zł lub od 100 do 150 zł – odpowiednio 36,6% i 30,8%. Na trzecim miejscu jest deklarowana kwota od 150 do 200 zł – 14,5%, a na czwartym – do 50 zł – 7,8%. Wartości od 200 do 250 zł wskazało 5% badanych, od 250 do 300 zł – 2,4%, a powyżej 300 zł – 1,2%. Z kolei 1,7% ankietowanych nie potrafiło określić sumy. Z tego wynika, że 67,4% rodaków każdorazowo wydaje na grilla średnio od 50 do 150 zł.

– Świadczy to o tym, że grillowanie jest powszechne i nie wiąże się z wysokimi wydatkami. Może być porównywalne z większym obiadem, przygotowywanym w domu dla siebie i gości. Grillowanie to poza posiłkiem również sposób na atrakcyjne spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi, dlatego jest takie popularne w Polsce, szczególnie podczas ciepłych weekendów i dni wolnych od pracy – mówi ekonomista dr Krzysztof Łuczak z Grupy BLIX.

Jak informują analitycy z UCE RESEARCH, w tym roku aż 89% konsumentów robiących zakupy spożywcze na grilla szuka produktów w promocjach. 51% ankietowanych zdecydowanie tak twierdzi, a 38% raczej to praktykuje. W sumie 3,4% respondentów nie poszukuje obniżek, z czego zaledwie 0,2% jest tego pewnych, a 3,2% – nie do końca jest o tym przekonanych. Natomiast 7,5% badanych twierdzi, że ta kwestia nie ma dla nich żadnego znaczenia. 0,1% nie pamięta, czy tego typu zakupy realizuje w promocjach. Oznacza to, że blisko 90% konsumentów już na etapie planowania tego typu zakupów myśli o towarach w obniżonych cenach.

– Badanie potwierdza nasze obserwacje, że obecnie już 8 na 10 Polaków robi zakupy w promocjach. Dotyczy to również żywności kupowanej na grilla. Atrakcyjna oferta tego typu produktów jest mocnym bodźcem skłaniającym klientów do nabywania ich w danym sklepie. Rosnąca inflacja sprawia, że Polacy częściej sprawdzają ceny artykułów potrzebnych do grillowania przed wyborem miejsca zakupów – podkreśla dr Łuczak.

Polacy najczęściej kupują na grilla mięso – 83,6% (np. karkówkę lub pierś z kurczaka), kiełbasę – 82,5%, a także ketchup – 73,6%. Na kolejnych trzech miejscach w zestawieniu widnieje pieczywo – 65,5%, piwo – 62,1%, jak również musztarda – 54,5%. Marcin Lenkiewicz, współautor badania z Grupy BLIX, zauważa, że Polacy, spotykając się, zazwyczaj spożywają dużo mięsa, bo jest to kojarzone z dobrobytem. Wprawdzie ostatnio częściowo przechodzą na produkty wegetariańskie i wegańskie. Jednak tego typu art. przeznaczone typowo na grilla, pojawiły się w sklepach relatywnie niedawno i dopiero stopniowo zwiększają swój udział na rynku. Dlatego znajdują się na końcu rankingu z wynikiem 6,8%.

– Mięso i kiełbasy są tradycyjnymi produktami spożywanymi przez Polaków podczas grillowania. Wynika to przede wszystkim z polskiej tradycji. Art. wegetariańskie oraz ryby zdecydowanie rzadziej są z nią kojarzone. Zapewne jeszcze sporo czasu minie, zanim zyskają na popularności. Są też znacznie droższe i mniej dostępne niż kiełbasy czy karkówka. Tradycyjnie spożywanym do nich napojem jest piwo. I jego wynik również nie jest zaskoczeniem. Wraz z coraz szerszą ofertą wersji bezalkoholowych ten trunek niezmiennie pozostaje najczęściej wybieranym podczas grillowania – komentuje dr Krzysztof Łuczak.  

Ponadto badanie wykazało, że 70,1% Polaków za każdym razem przed zakupem żywności spożywanej na grilla przygotowuje listę zakupów. 28,8% rodaków nie robi tego, a 1,1% nie pamięta, czy wykonuje taką czynność.

– Od początku roku widzimy, że korzystanie z list zakupów wzrosło rdr. o 20%. To pokazuje, że Polacy coraz lepiej kontrolują swoje wydatki, ale też niestety to, że trochę do tego zostali zmuszeni przez obecną sytuację. Planując zakupy na grilla z taką listą, mogą też powstrzymywać się od nabywania zbędnych produktów. Zwłaszcza jeśli dosyć często grillują, stale porównują oferty między różnymi sieciami. Szeroki wachlarz rabatów oferowanych na rynku bardzo pomaga nabywcom w organizacji i realizacji rozsądnych zakupów – podsumowuje Marcin Lenkiewicz z Grupy BLIX.

Badanie zostało przeprowadzone w pierwszym tygodniu czerwca br. metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i Grupę BLIX na próbie 1269 dorosłych Polaków odpowiedzialnych w swoich domach za codzienne zakupy.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.