ICwSD: Październik przyniósł kolejny szok cenowy. Niektóre towary zdrożały o ponad 80%ICwSD: Październik przyniósł kolejny szok cenowy. Niektóre towary zdrożały o ponad 80%

Jak pokazuje raport „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”, w październiku, patrząc rok do roku, najmocniej podrożały produkty tłuszczowe – bo aż o blisko 60%. Sam olej kosztował o prawie 84% więcej. Na drugim miejscu znalazły się artykuły sypkie ze wzrostem wynoszącym niemal 17%. Trzecie było mięso z podwyżką o niecałe 8%. Ponadto zdrożały takie grupy towarów, jak chemia gospodarcza – o ponad 6%, dodatki spożywcze – o 6%, nabiał – o 4,5%, warzywa – o 3%, a także pieczywo – o blisko 3%. Do tego widać, że ogólnie r/r w sklepach było drożej o 4,4%.

Z monitoringu blisko 36 tys. cen detalicznych, przeprowadzonego przez UCE RESEARCH, Hiper-Com Poland i Grupę AdRetail, wynika, że w październiku br. w relacji rocznej najbardziej zdrożały produkty tłuszczowe. Różnica wynosi 59,7%. Szczególnie jest to widoczne w przypadku oleju, który odnotował wzrost aż o 83,9%. Istotnie zwiększyły się też ceny margaryny do pieczenia – o 23,8%, a także masła – o 20,6%. Dane te pokazują, że produkty w tej kategorii sukcesywnie i mocno drożeją. We wrześniu 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. ww. asortyment poszedł w górę o 40,2%, a sam olej – 58,8%.

– Za te podwyżki odpowiada wzrost cen olejów pochodzenia roślinnego na rynkach światowych. Głównie chodzi o olej rzepakowy, który stanowi blisko 90% tego typu produktów butelkowanych w Polsce. Ponadto drogi jest sam rzepak. Branża przewiduje, że do końca roku oleje roślinne dalej będą drożeć, bo takie są obecnie trendy na świecie. Jeżeli do tego dojedzie, to producenci będą zmuszeni przerzucić zwiększone koszty na pośredników i odbiorców, a ci finalnie przeniosą je na sieci handlowe i konsumentów – mówi Karol Kamiński, współautor badania z Centrum Analiz Grupy AdRetail.

W czołówce drożejących artykułów są też produkty sypkie. W październiku poszły w górę o 16,7% rok do roku. W tej grupie wyraźnie wzrosły ceny soli – o 39,3%, a także cukru – o 28%. Jak stwierdzają analitycy z UCE RESEARCH, to kolejna kategoria podstawowych produktów, które aspirują do tego, żeby w kolejnych miesiącach negatywnie nakręcać drożyznę w sklepach. We wrześniu sól była tańsza o 20,8%, a cukier był droższy tylko o 3,5% w relacji rocznej.

– Drogi cukier to głównie kwestia światowego kryzysu surowcowego, w tym najbardziej drożejącej ropy naftowej. Ale to też wynik problemów największego na świecie eksportera tego produktu, tj. Brazylii. W tym roku Brazylijczycy walczyli z najpoważniejszą od ponad 90 lat suszą, a także z przymrozkami – dodaje Karol Kamiński.

Raport pokazuje również, że w październiku w relacji rocznej ogólnie podrożało mięso – o 7,9%. Ale w tej kategorii odnotowano zróżnicowane tendencje. Wieprzowina potaniała o 1,6%. Natomiast ceny wołowiny poszły w górę o 9,5%, a drobiu – o 16,5%. We wrześniu mięso mocniej zdrożało rok do roku, bo średnio o 32,6%. Wówczas wieprzowina staniała o 9,1%, ale już wołowina podrożała o 18,6%.

– Ogólnie wzrost cen mięsa może być w pewnej części pochodną spadku jego spożycia. Producenci, widząc ten problem, próbują rekompensować sobie straty i finalnie podnoszą ceny. Ale główną przyczyną jest wzrost inflacji, cen surowców, w tym szczególnie paliwa. Natomiast uważam, że prawdziwe podwyżki są wciąż dopiero przed nami. Prognozuję, że pod koniec IV kwartału br. będzie najgorszy pod tym względem. Branża znowu spodziewa się kolejnego wzrostu cen wołowiny – ostrzega ekspert z Centrum Analiz Grupy AdRetail.

Podrożała też chemia gospodarcza, która przez dłuższy czas mocno opierała się podwyżkom. W zeszłym miesiącu w porównaniu do ubiegłorocznego października zdrożała o 6,6%. Najbardziej wzrosły ceny papieru toaletowego – o 15,8%, pasty do zębów – o 10,9%, a także płynu do mycia naczyń – o 4,1%. Natomiast we wrześniu br. ta kategoria zaliczyła spadek o 0,7%.

– Oprócz wpływu inflacji i innych czynników wyraźnie widać tu strategię sieci handlowych. Artykuły z tej kategorii są często nabywane przez Polaków i każdy wzrost jest odczuwalny w portfelu. Dlatego sieci przez dłuższy czas próbowały nie podnosić cen, ale teraz nie jest już to takie proste. Generalnie wszystko poszło w górę. Taką taktykę dobrze widać na przestrzeni całego roku, kiedy ww. asortyment raz lekko drożał, żeby w kolejnym miesiącu spadać. A średnia wartość podwyżek, patrząc od początku roku, w skali miesiąc do miesiąca to ok. 1,3% – informują analitycy z UCE RESEARCH.

Pozostałe podwyżki były mniej widoczne. Objęły – dodatki spożywcze – 6%, nabiał – 4,5%, warzywa – 3%, a także pieczywo – 2,9%. Podsumowując wszystkie wyniki, można stwierdzić, że w październiku 2021 roku w sklepach było średnio drożej o 4,4% w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku. Na 12 badanych kategorii aż 8 zdrożało, a tylko 4 potniały.

– Dla porównania można dodać, że we wrześniu br. 7 kategorii podrożało, a 5 potaniało w relacji rocznej. Obserwując wszelkie długoterminowe stałe oraz zmienne trendy rynkowe, szacuję, że w IV kwartale br.  żywność będzie średnio droższa niż w analogicznym okresie ub.r. nawet o 8-10%. Bliżej Świąt Bożego Narodzenia będzie można zrewidować te założenia, ale nie sądzę, żebym wówczas miał dla Polaków lepsze informacje – przewiduje Karol Kamiński.

Raport pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”, autorstwa UCE RESEARCH, Hiper-Com Poland i Grupy AdRetail, pokazuje średnią wartość cenową, notowaną miesiąc do miesiąca. Przedstawia wyniki z października ubiegłego i tego roku. Przedmiotem analizy było 12 kategorii (pieczywo, nabiał, mięso, owoce, warzywa, produkty sypkie, produkty tłuszczowe, dodatki spożywcze, używki, napoje, chemia gospodarcza i inne art.) oraz 45 produktów. Do porównania łącznie zestawiono blisko ponad 1100 marek, w tym prawie 36 tys. cen detalicznych. Analizą objęto wszystkie na rynku dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience i cash&carry, działające w 16 województwach.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.