Największe obawy Polaków. Inflacja bardziej przeraża niż wojna i wybuch bomby atomowejNajwiększe obawy Polaków. Inflacja bardziej przeraża niż wojna  i wybuch bomby atomowej

Jak wynika z deklaracji Polaków, którzy na liście 33 lęków i obaw mogli zaznaczyć różne opcje, ponad połowa badanych obecnie najbardziej boi się rosnącej inflacji i dalszej utraty wartości pieniądza. Natomiast dla prawie 40% rodaków najgorszym scenariuszem byłaby choroba najbliższych. Następnie respondenci wymieniają wzrost cen żywności i innych towarów w sklepach – 33,9%, a także zwiększenie kosztów energii elektrycznej i ogrzewania – 33,9%. Dopiero potem ankietowani podają utratę własnego zdrowia – 33,7%, obniżenie jakości życia – 32,4%, jak również wojnę, konflikt zbrojny na terenie Polski – 27,1%. Natomiast na samym końcu rankingu znajduje się lęk przed spadkiem cen nieruchomości – 1,1%. Tak wykazał najnowszy raport pt. „Bieżące lęki i obawy Polaków”, autorstwa UCE RESEARCH i platformy ePsycholodzy.pl.

Autorzy badania przygotowali listę 33 lęków i obaw. Respondenci wybrali spośród nich te rzeczy, których najbardziej obawiają się, że mogłyby realnie wystąpić w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Z raportu wynika, że aż 50,8% wskazań dotyczyło rosnącej inflacji i dalszej utraty wartości pieniądza.

– Większość ludzi nie wie, dlaczego występuje inflacja, w jaki sposób ją zatrzymać i jak szybko będzie dalej rosła. Niewiedza i realny brak wpływu na to zjawisko budzą zbiorowy lęk. Zwykły Kowalski, chcąc uratować swoje oszczędności, może np. pozbywać się ich i robić strategiczne zakupy, zwiększając tym samym popyt na dobra, sprzedawane i tak już w wyższych cenach. Może też chronić swoje finanse, obierając odwrotną ścieżkę, tj. ograniczając wydatki do minimum. Obie strategie prowadzą Polaków do poczucia niestabilności, niepokoju, niepewności i utraty zaufania do władz – komentuje Michał Pajdak, jeden ze współautorów badania z platformy ePsycholodzy.pl.

Z sondażu wynika też, że lęk dotyczący rosnącej inflacji i dalszej utraty wartości pieniądza częściej wskazują kobiety niż mężczyźni (55,6% – 46,3%). Ponadto deklarują go głównie osoby w wieku 56-80 lat (wśród nich – 57,8%). Patrząc na miesięczne dochody netto, przeważnie mówią o tym rodacy uzyskujący 3000-4999 zł (54,5%). Z kolei biorąc pod uwagę poziom edukacji, ww. lęk najczęściej odczuwają Polacy z wyższym wykształceniem (53,8%). Informują o tym przede wszystkim mieszkańcy wsi i miejscowości liczących do 5 tys. ludności (56,2%).

– Kobiety są przeważnie odpowiedzialne za codzienne zakupy w gospodarstwie domowym. To one zauważają wzrosty cen w sklepach. Natomiast osoby starsze najgorzej znoszą inflację. Są mniej konkurencyjne na rynku pracy. Trudniej jest im wywalczyć podwyżkę lub dodatki do pensji. Niepracujący emeryci i renciści są zdani tylko na waloryzację świadczeń i tzw. dodatkowe emerytury. Wzrosty cen generują takie produkty, jak żywność i napoje bezalkoholowe, a także koszty utrzymania gospodarstwa domowego – zauważa Michał Pajdak.

Poza najczęściej wymienianym lękiem, Polacy przeważnie obawiają się, że w najbliższym czasie zachorują ich bliscy – 38,4%. Do tego wielu rodaków boi się wzrostu cen żywności i innych towarów dostępnych w sklepach – 33,9%, zwiększenia kosztów energii elektrycznej i ogrzewania – 33,9%, a także utraty własnego zdrowia – 33,7%.

– Wskazywane obawy często są powiązane z tym, co przeżywaliśmy jako społeczeństwo w ostatnich latach. Pandemia przypomniała wielu osobom o tym, jak ważne jest zdrowie własne i bliskich osób. Dodatkowo mamy do czynienia ze wzrostem cen podstawowych produktów, opłat za energię oraz rat kredytów. Na poziomie psychologicznym reakcje na te zdarzenia mają za zadanie niejako przygotować ludzi do radzenia sobie z tego typu wyzwaniami. Lekki niepokój może motywować np. do ochrony zdrowia i finansów. Problem pojawia się, gdy lęk staje się przewlekły, dominujący i głęboki. W takiej sytuacji nie warto czekać, lecz należy pilnie udać się do odpowiedniego specjalisty – mówi psycholog Michał Murgrabia, współautor badania z platformy ePsycholodzy.pl.

Na kolejnych miejscach w zestawieniu lęków i obaw Polaków są takie scenariusze, jak obniżenie jakości życia – 32,4%, a także wojna, konflikt zbrojny na terenie Polski – 27,1%. Dalej widzimy anomalie pogodowe (mrozy, śnieżyce, huragany i powodzie) – 20,3%, awarię elektrowni atomowej w pobliżu Polski – 20,1%, jak również destabilizację państwa (protesty, strajki, zamieszki, fałszowanie wyborów i prowadzenie propagandy) – 19%.

– Polacy obserwują narastający konflikt między naszymi sąsiadami. Wojny na terenie Polski najbardziej obawiają się mieszkańcy woj. podlaskiego – 45,8%. Można to uzasadnić położeniem geograficznym i świadomością miejscowej ludności, a także wcześniejszymi doświadczeniami przeżytymi blisko granicy. Przewiduję, że wskaźnik obaw będzie rósł lub spadał w zależności od bieżącej sytuacji przygranicznej. Natomiast wzrastająca i galopująca inflacja będzie wpływać negatywnie na ocenę rządu. W perspektywie wyborów może dochodzić do niepokojów społecznych na skalę niewidzianą od lat 80. XX wieku – ostrzega Michał Pajdak.

Jak podają analitycy z UCE RESEARCH, na samym końcu listy 33 lęków i obaw znajduje się scenariusz spadku cen nieruchomości – 1,1%. Przed nim jest możliwość rozpadu wspólnoty kościelnej – 1,8%. Ponadto bardzo niewielu Polaków obawia się rozpadu własnego związku lub rozwodu – 4,2%.

– Od wielu lat ceny nieruchomości rosną i Polacy nie spodziewają się ich spadku. W zasadzie głównie inwestorzy obawiają się tego typu strat. Z kolei rozwody dotyczą kilkudziesięciu tysięcy par w całym kraju. Wielu ludzi nie podejmuje decyzji o rozstaniu, będąc związanym z drugą osobą np. kredytem. Z tego wynikają tak niskie obawy Polaków w tym zakresie – tłumaczy Michał Pajdak.

Z raportu również wynika, że 2,1% ankietowanych niczego się nie obawia, a 0,9% respondentów boi się czegoś innego, co nie zostało uwzględnione na liście. Z kolei 3,3% badanych nie potrafi się określić.

– Nie dziwi mnie fakt, że większość Polaków wskazała konkretne lęki czy obawy. Ludzie coraz częściej dostrzegają różne zagrożenia. I to pozwala im zarządzać ryzykiem. Można zauważyć, że odczucia rodaków nie wynikają wyłącznie z położenia geograficznego czy z sytuacji geopolitycznej. W połowie października 2022 roku jeden z kalifornijskich uniwersytetów, The Chapman University, na podstawie podobnie przeprowadzonej ankiety, opublikował listę 10 najważniejszych lęków w Ameryce w 2022 roku. Wskazania mieszkańców USA w dużej części pokrywają z tym, co obecnie deklarują Polacy. Amerykanie mówią głównie o korupcji urzędników, chorobie lub krzywdzie bliskich, wojnie, problemach środowiskowych oraz o obawach związanych z gospodarką. Media w Polsce i w USA często zwracają uwagę na te same zagadnienia, a to w dużej mierze oddziałuje na opinię publiczną – podsumowuje psycholog Michał Murgrabia z platformy ePsycholodzy.pl.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i platformę ePsycholodzy.pl wśród 1065 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości, zarobków, a także wykształcenia oraz regionu zamieszkania.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.