Jest gorzej niż rok temu. Obecnie już 60 proc. Polaków oszczędza na bieżących zakupach w sklepachJest gorzej niż rok temu. Obecnie już 60 proc. Polaków oszczędza na bieżących zakupach w sklepach

Już 60% Polaków oszczędza na zakupach, a tylko 26,3% tego nie robi. W porównaniu do III kwartału ub.r. grupa osób ograniczających wydatki urosła aż o blisko 20 p.p. Dla porównania, rok wcześniej więcej rodaków nie rezygnowało z niczego niż zaciskało pasa. Jednak główny powód zmniejszania konsumpcji pozostał ten sam. To wciąż rosnące ceny. Drugą wskazywaną przyczyną jest obawa o pogorszenie się sytuacji gospodarczej w kraju, a trzecią – brak oszczędności. Obecnie wydatki są obniżane najczęściej o 10-15%, a rok wcześniej był to przedział 5-10%. Teraz prawie połowa Polaków tnie koszty głównie na art. odzieżowych – 46,9%. I niemal tyle samo osób ogranicza kupowanie słodyczy i przekąsek. Dalej są napoje alkoholowe, art. RTV-AGD oraz kosmetyki.

Z cyklicznego raportu pt. „Bieżące nastroje konsumenckie. Na czym Polacy oszczędzają?”, autorstwa UCE RESEARCH i Grupy BLIX, wynika, że obecnie 60% Polaków ogranicza swoje wydatki, a 26,3% tego nie robi. Ponadto 5,2% respondentów nie zwraca na to uwagi, a 8,5% nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii. To pokazuje, że sytuacja wielu osób znacznie się pogorszyła w porównaniu z trzecim kwartałem 2021 roku. Wówczas o oszczędzaniu na codziennych zakupach mówiło 40,9% badanych. 45,5% temu zaprzeczało, 5,1% nie zwracało na to uwagi, a 8,5% nie potrafiło tego określić. Widać, że grupa osób ograniczających wydatki wzrosła o prawie 20 p.p. i jest już liczniejsza niż ta, która nie zaciska pasa.

– W ostatnim roku bardzo zmieniła się sytuacja rynkowa. Galopująca inflacja i wzrosty stóp procentowych, sprawiły, że osoby, które dotąd czuły się pewnie w kwestii finansów, zaczęły odczuwać pogorszenie sytuacji. Wzrosty rat kredytów, niekiedy przekraczające dwukrotność dotychczasowych spłat, zmuszają nawet osoby dobrze zarabiające do cięcia wydatków. Tak nagła zmiana nastrojów konsumenckich świadczy o niepokoju co do jesieni oraz przyszłego roku. Dużo zależeć będzie od cen energii i produktów spożywczych na światowych rynkach. Jednak możemy być pewni, że czeka nas okres zaciskania pasa i ograniczania wydatków – komentuje dr Krzysztof Łuczak, jeden ze współautorów badania i główny ekonomista Grupy BLIX.

Obecnie kobiety bardziej ograniczają bieżące wydatki niż mężczyźni (64,4% vs 55,2%). Ponadto deklarują to głównie osoby w wieku 36-55 lat (wśród nich – 62,2%), z dochodami miesięcznymi netto od 1000 do 2999 zł (63,2%) i z miejscowości liczących od 50 tys. do 99 tys. mieszkańców (62,7%).

– Kobiety częściej niż mężczyźni są odpowiedzialne w gospodarstwach domowych za zakupy i mogą przez to stale obserwować podwyżki w sklepach. Bardziej też dbają o rodzinny budżet. Według naszych statystyk, aż 70% pań korzysta obecnie z promocji i tworzy listy zakupów, co pomaga im w oszczędzaniu – mówi Marcin Lenkiewicz, drugi ze współautorów badania z Grupy BLIX.

Jak informują eksperci z centrum analiz gospodarczych UCE RESEARCH, respondenci wyjaśnili również, dlaczego ograniczają wydatki. Najczęściej wybierana odpowiedź jest taka sama jak w III kw. ubiegłego roku. Dotyczy wciąż rosnących cen – 58,7% (III kw. 2021 r. – 65,8%).

– Główny powód cięcia wydatków nikogo nie powinien dziwić. Aktualne ceny produktów codziennej potrzeby biją rekordy. Jest drożej niż rok temu czy w latach pandemicznych. Poza tym na decyzje o oszczędzaniu wpływa komunikowanie w mediach podwyżek dot. m.in. paliwa i węgla. W okresie wypoczynkowym Polacy zaczynają też zaciskać pasa podczas wakacyjnych wyjazdów. Świadczy o tym to, że zamawiają mniej dań w restauracjach. Zakopiańscy restauratorzy informują, że wyraźnie spada średni rachunek per stolik – zwraca uwagę Marcin Lenkiewicz.

Na drugim miejscu w tym zestawieniu jest obawa o pogorszenie się sytuacji gospodarczej – 17,4% (III kw. ub.r. – 42,7%). Dalej widzimy brak oszczędności – 12,4% (III kw. ub.r. – 26,9%), obawę o utratę pracy – 3,9% (18,2%) i lęk przed chorobą – 3,6% (16,5%).

– Silny lęk przed pogorszeniem sytuacji jest zrozumiały w świetle informacji o stanie gospodarki, zaopatrzeniu rynku, walutach czy wojnie w Ukrainie. Sama inflacja nie była tak wysoka od ćwierć wieku i w ostatnim roku wzrosła o 10 p.p. Ludzie boją się myśleć, co będzie dalej. W tym kontekście zmniejszył się nawet strach o własne zdrowie, a przecież jeszcze tak niedawno był on numerem jeden. Brak oszczędności również nie dziwi, ponieważ wiele osób musiało po nie sięgnąć już na początku pandemii, np. tracąc swoje biznesy lub pracę – podkreśla dr Łuczak.

Ankietowani wskazali też, o ile szacunkowo obniżyli miesięczne wydatki. Obecnie najczęściej podawany przedział wynosi 10-15%. Deklaruje go 27,1% badanych (w III kw. ub.r. – 20,5%, wówczas 3. miejsce w zestawieniu). Kolejna wartość to 15-20% – 20,7% (w III kw. ub.r. – 22,6%, poprzednio też 2. pozycja w rankingu). W pierwszej trójce jest też wynik 5-10% – 20,3% (w III kw. ub.r. – 29%, wtedy 1. miejsce).

– Widać bardzo mocny wzrost deklaracji o ograniczaniu wydatków. Więcej osób obniża je o 10-15%, a mniej o 5-10%. To dobitnie pokazuje, że konsumenci są mocno zaniepokojeni zmianami w otoczeniu gospodarczym. W rzeczywistości mogą nawet bardziej zaciskać pasa w tym kwartale, niż to zadeklarowali – przewiduje główny ekonomista Grupy BLIX. 

Z badania wynika też, że obecnie Polacy najbardziej oszczędzają na artykułach odzieżowych – 46,9% (w III kw. ub.r. – 50,7%). Dalej wskazują takie kategorie, jak słodycze i przekąski – 44,5% (poprzednio 29,7%), napoje alkoholowe – 40,8% (34,2%), art. RTV-AGD – 35,8% (31,6%), a także kosmetyki – 30,3% (29,5%).

– Oszczędności nie dotyczą tak mocno produktów pierwszej potrzeby, jak artykułów rzadziej kupowanych, służących przyjemności i rozrywce. W niektórych przypadkach ograniczenie takich wydatków może być tylko życzeniowe, bo w praktyce trudno może być np. nie kupić dziecku czekolady czy dorosłemu butelki wina, idąc w odwiedziny do znajomych czy rodziny. Ludzie oszczędzają, ale nie chcą rezygnować z życia towarzyskiego – podsumowuje Marcin Lenkiewicz.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i Grupę BLIX wśród 1 034 Polaków w wieku 18-80 lat. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości, zarobków, wykształcenia oraz regionu.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.