Listopad kolejnym miesiącem drożyzny. Odczuwalny wzrost rdr. był na poziomie blisko 26 proc.Listopad kolejnym miesiącem drożyzny. Odczuwalny wzrost rdr. był na poziomie blisko 26 proc.

Według analizy cen zebranych z ponad 41 tys. sklepów detalicznych, w listopadzie br. codzienne zakupy zdrożały średnio o 25,8% rdr. Dla porównania, w październiku odczyt był na poziomie 26,1%. Ostatnio na 12 monitorowanych kategorii wszystkie zaliczyły dwucyfrowe wzrosty. Po raz kolejny z rzędu najbardziej podrożały art. tłuszczowe – o 37,2% rdr. Wśród nich najmocniej poszła w górę margaryna do pieczenia, bo o 49,8% rdr. W czołówce drożyzny widać też mięso i chemię gospodarczą – o 36,7% i 33,6% rdr. W tych kategoriach drób i papier toaletowy odnotowały najsilniejsze wzrosty – o 49,5% i 55,5% rdr. Dalej są tzw. inne produkty – 30,9% rdr. Tu najbardziej podskoczyły karmy dla psów – 44,9% rdr. Wysokie miejsce w rankingu ma też nabiał – 29,8% rdr. Za nim są art. sypkie – 27,7% rdr. W ich obrębie szczególnie zdrożał cukier – o 50,6% rdr. Z kolei najmniej ze wszystkich kategorii wzrosły ceny napojów, dodatków spożywczych, owoców oraz warzyw.

Z cyklicznego raportu „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”, autorstwa UCE RESEARCH i Wyższych Szkół Bankowych, wynika, że w listopadzie br. artykuły codziennego użytku podrożały średnio o 25,8% rdr. Z kolei w październiku, wg tego samego odczytu i metodologii, wzrost wyniósł 26,1% rdr.

– Nie miejmy złudzeń co do kwestii wyhamowania dynamiki wzrostu cen. To nie jest jeszcze ten moment. Brakuje bowiem realnych symptomów, aby mówić o takiej tendencji w obecnej chwili. Stanie się to możliwe dopiero, gdy wzrosty cen w relacji rocznej przez kilka miesięcy z rzędu będą spadały. Póki co rozkręcona spirala inflacyjna coraz bardziej przyspiesza. A jest to wynikiem odczuwanych do dziś skutków pandemii, wojny w Ukrainie oraz wzrostu cen energii i paliw. W Polsce znaczenie ma również wysoki popyt wewnętrzny, odnotowywany w ostatnich latach – komentuje dr Robert Orpych z Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie.

Analiza pokazuje też, już po raz kolejny, że na 12 badanych kategorii podrożały dosłownie wszystkie. Do tego średnie wzrosty znowu są dwucyfrowe, tj. od 16,5% do blisko 40%.

– Z uwagi na wejście polskiej gospodarki w spiralę płacowo-kosztowo-zakupową, konsumenci muszą pogodzić się z tym, że każde kolejne zakupy w najbliższych dniach i tygodniach będą coraz droższe. Z prezentowanych danych bezpośrednio można wnioskować, że po grudniu nastąpi powolne wyhamowanie cen, na które bezpośrednio wpłynie zmniejszona konsumpcja pierwszego kwartału przyszłego roku – mówi dr Hubert Gąsiński z WSB w Warszawie.

Jak informują analitycy z UCE RESEARCH, w listopadzie po raz kolejny z rzędu najbardziej podrożały produkty tłuszczowe – tym razem o 37,2% rdr. W październiku skok rdr. wyniósł o 48,8%, a we wrześniu – 57,4%. Zatem widać, że kategoria, która miesiącami najbardziej dokładała się do średnich podwyżek cen, zaczyna notować mniejszą dynamikę wzrostu. Dotyczy to też oleju. Ostatnio zdrożał o 35,9% rdr. To np. dużo mniejszy wzrost niż sierpniowy lub wrześniowy – 73,2% i 61,6% rdr. Teraz najbardziej zdrożała margaryna do pieczenia, bo o 49,8% rdr. Masło podskoczyło rdr. o 25,9%.

– Dynamicznie rosnące ceny oleju i masła są spowodowane zmniejszonym poziomem produkcji zbóż w bieżącym roku w Ukrainie oraz nadal nie do końca uregulowaną formą ich transportu najkrótszą drogą morską. Z uwagi na powyższe, koszty zakupu tych produktów będą dynamicznie się zmieniały aż do czasu uregulowania geopolitycznego problemu. Przewiduję, że ich ceny nadal będą rosły i konsumenci zostaną zmuszeni do zmiany nawyków żywieniowych – zapowiada dr Gąsiński.

Na drugiej pozycji najbardziej drożejących kategorii znalazło się mięso ze średnim wzrostem o 36,7% rdr. Dla porównania, w październiku zdrożało o 31,7% rdr. W tej grupie towarów po raz kolejny widzimy mocne dwucyfrowe podwyżki. Ceny drobiu poszły w górę aż o 49,5%, wieprzowiny – o 34,2%, a wołowiny – o 26,3% rdr. 

– Na podwyżki w tej kategorii w znacznej mierze wpływa wzrost kosztów produkcji. Do rosnących opłat za energię i cen paliw dochodzi jeszcze coraz droższe utrzymanie pracowników. Wojna w Ukrainie, która jest producentem wielu płodów rolnych, w tym wszelkiego rodzaju pasz, również istotnie wpływa na poziom cen mięsa – zaznacza dr Robert Orpych.

Trzecią pozycję w tym zestawieniu ma chemia gospodarcza ze średnim wzrostem na poziomie 33,6% rdr. I tutaj autorzy badania zwracają uwagę na to, że jeszcze w październiku ta kategoria zajmowała 6. lokatę w rankingu ze średnim wzrostem o 24,3% rdr. W tej kategorii najbardziej zdrożał papier toaletowy – o 55,5% rdr. Następny był ręcznik papierowy ze wzrostem o 38,9% rdr. Mocno też poszedł w górę proszek do prania – o 29% rdr.

– Wzrost cen towarów w tej kategorii wynika z tego, że drożeją surowce, potrzebne do ich produkcji – przede wszystkim drewno, celuloza i makulatura. I to jest ogólnoświatowy problem. Dynamicznie rosną również opłaty za energię, a także koszty transportu. Nie widzę obecnie możliwości, aby ta sytuacja mogła się szybko zmienić – przyznaje ekspert z WSB w Warszawie.

Czwarte miejsce w rankingu listopadowej drożyzny ma kategoria tzw. innych produktów z wynikiem dodatnim na poziomie 30,9% rdr. (w październiku – 27,5% rdr.). Wzrost cen najbardziej jest widoczny w przypadku karm dla zwierząt domowych, głównie dla psów – 44,9% rdr. Dla porównania, pieluchy dla niemowląt podrożały o 18,7% rdr. 

– Karmy zdrożały głównie przez podwyżki cen surowców potrzebnych do ich produkcji. Szczególnie komponentów mięsnych. Do tego doszły rosnące opłaty za energię. Ogólnie zwiększyły się koszty wytwórstwa oraz transportu. W obecnych warunkach przewiduję, iż tak znaczący wzrost cen tego typu produktów będzie się jeszcze długo utrzymywał na rynku – stwierdza dr Gąsiński.

Na piątym miejscu w zestawieniu znalazł się nabiał ze średnim wzrostem rdr. na poziomie 29,8% rdr. (miesiąc wcześniej było to 30%). W tej kategorii największe podwyżki dotyczą mleka – 37,8%. Dalej jest śmietana – 34,9% rdr. Następne są sery – biały i żółty, które zdrożały odpowiednio o 32% i 27,2% rdr. 

– Mleko, śmietana i sery to kluczowe składniki koszyka zakupowego polskich konsumentów. Wzrosty cen w tej kategorii są zatem bardzo dotkliwe. Problemy branży rolno-spożywczej z dostępem do pasz, wysokie ceny paliw i energii czy wreszcie rosnące koszty pracy determinują poziom cen. W najbliższym czasie nie można się spodziewać znaczącego spadku dynamiki ich wzrostu – zapewnia dr Robert Orpych z WSB w Chorzowie.

Na kolejnym miejscu w rankingu są produkty sypkie ze średnim wzrostem 27,7% rdr. Wśród nich po raz kolejny najbardziej zdrożał cukier – o 50,6% rdr. Za nim plasuje się mąka i makaron – odpowiednio 31% i 29% rdr. Eksperci z UCE RESEARCH zwracają uwagę na to, że ww. kategoria również zdrożała, ale dymnika wzrostu cen nieco spadła w porównaniu z wcześniejszym miesiącem. Poprzednio średnia podwyżka wyniosła 37,3% rdr.

– W tej kategorii szczególne znaczenie miał w ostatnich miesiącach zwiększony popyt konsumentów. Panika oraz niepokój bezpośrednio doprowadziły do nadmiernego gromadzenia zapasów. Nagły skok popytu dał producentom i sprzedawcom warunki do znacznego podniesienia cen. Dalszy wzrost w tej grupie towarów będzie przede wszystkim uzależniony od wysokości kosztów produkcji – wyjaśnia ekspert z WSB w Warszawie.

Z kolei najmniej ze wszystkich kategorii zdrożały napoje – 16,5% rdr. (w październiku – o 14,8%). Przed nimi w zestawieniu są dodatki spożywcze, owoce i warzywa – odpowiednio 18,9%, 20% i 20,1% rdr. (miesiąc wcześniej – 14,1%, 22,5% i 22,5% rdr.).

– Podwyżki cen w tych kategoriach charakteryzują się najmniejszą dynamiką z uwagi na zwiększoną produkcję polskich owoców i warzyw, a tym samym – podwyższoną podaż rynkową. Dodatkowo listopad był ostatnim miesiącem tegorocznych zbiorów produktów rolnych, więc mieliśmy do czynienia z istotnie zwiększoną podażą. To bezpośrednio wpłynęło na spadek cen tego typu towarów na rynkach hurtowych. Niestety nie przełożyło się to jednak na niższe ceny na sklepowych półkach, tylko – na wzrost marży sprzedawców detalicznych – podsumowuje dr Hubert Gąsiński.

Dane pochodzą z cyklicznego raportu pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH” (powstającego co miesiąc od blisko 5 lat), autorstwa UCE RESEARCH i Wyższych Szkół Bankowych. Analiza pokazuje średnią wartość cenową, notowaną miesiąc do miesiąca i rok do roku. W najnowszej odsłonie porównano wyniki z listopada br. i tego samego okresu z 2021 roku. Dotyczyło to 12 kategorii i 50 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku. Łącznie zestawiono ze sobą ponad 37 tys. cen detalicznych z prawie 41 tys. sklepów, należących do 64 sieci handlowych. Badaniem objęto wszystkie na rynku dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry, docierające ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce.

Autorzy badania zastrzegają, że powyższa analiza nie może być traktowana jako pomiar wzrostu lub spadku ogólnego poziomu inflacji.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.