Nastroje konsumencie lekko się poprawiają. W drugim kwartale Polacy bardziej poluzują wydatkiNastroje konsumencie lekko się poprawiają. W drugim kwartale Polacy bardziej poluzują wydatki

Obecnie 40% Polaków chce ograniczać wydatki zakupowe. W poprzednim kwartale deklarowało to prawie 45% rodaków. Nieznacznie zmniejszył się też odsetek osób obawiających się wciąż rosnących cen. Konsumenci najczęściej zamierzają ograniczać koszty o 15-20%. Wcześniej podawali przedział 10-15%. Podobnie jak na początku roku, teraz też planują najbardziej powstrzymywać się od kupowania słodyczy i przekąsek oraz odzieży.

W II kwartale br. 40% Polaków zamierza ograniczyć wydatki na zakupy – tak wynika z ogólnopolskiego badania postaw konsumenckich, zrealizowanego przez UCE RESEARCH dla Grupy AdRetail (INTERIA.pl i Polsat) i Hiper-Com Poland. Z kolei w pierwszych trzech miesiącach br. 44,8% rodaków tak deklarowało. Przeciwnego zdania jest teraz 38,3% ankietowanych, a poprzednio było 43,7%. Natomiast 16% nie ma opinii w tej sprawie. Wcześniej niezdecydowanych było 8,3% badanych.  

– Spadek ilości osób ograniczających wydatki to dobra wiadomość dla handlu. O ile nie wydarzy się nic wstrząsającego, ten trend będzie się umacniał. Uważam, że bardziej widoczną poprawę ww. wskaźników będzie można zobaczyć dopiero 2-3 miesiące po likwidacji lub redukcji obostrzeń – mówi Karol Kamiński, współorganizator badania, Dyrektor Zarządzający w Grupie AdRetail. 

Głównym powodem ograniczeń są rosnące ceny – 32,1% (poprzednio – 38,7%). Kolejnym jest obawa o pogorszenie się sytuacji gospodarczej – 25% (w I kwartale – 17,5%). Następnie respondenci deklarują brak oszczędności – 13,6% (wcześniej – 19,3%), a także lęk przed utratą pracy – 11,9% (zeszłym razem – 10%). Badani boją się też, że zachorują na COVID-19 – 8,1% (uprzednio – 4,7%). Ponadto martwią się o to, że choroba dotknie ich bliskich 5% (wcześniej – 3,8%).

– Obawy dotyczące podwyżek są niemal identyczne w I i II kwartale. Jednak szczególną uwagę należy zwrócić na to, że obecnie więcej osób boi się spowolnienia gospodarczego. Natomiast w kwestii oszczędności nastroje nieznacznie się poprawiły. Lęk przed utratą pracy jest prawie niezmienny. Z kolei wzrósł niepokój związany z ryzykiem zachorowania – komentuje Krzysztof Zych, główny analityk UCE RESEARCH.  

Polacy najczęściej chcą zredukować wydatki o 15-20%. Tak deklaruje 26,2% badanych w grupie nastawionej na oszczędzanie. Poprzednio dominował przedział 10-15% – 29%. Teraz redukcje na tym poziomie zapowiada 25,2% ankietowanych. W I kwartale na drugim miejscu był zakres 5-10% i wówczas wskazywało go 26,8% respondentów. Obecnie 20% go przewiduje. Wcześniej na trzecim miejscu podawano 15-20% – 21,2%.

– Trzy pierwsze przedziały mniej więcej odpowiadają temu, o ile średnio drożeją różnego rodzaju produkty. Deklarowane wartości mogą wyrwać poważną dziurę w handlu. Sytuację mogłaby odwrócić redukcja lub likwidacja obostrzeń. Jednak rząd powoli je znosi. Polacy to widzą i dlatego reagują prewencyjnie – uważa Karol Kamiński.

Do tego Krzysztof Zych dodaje, że zapowiadający redukcję wydatków konsumenci na czwartej pozycji wskazują oszczędności rzędu 20-30% – 13,1% (poprzednio – 9,5%). Piąty wynik w zestawieniu to 5% – 3,1% (wcześniej – 2,9%). Szósty z kolei jest przedział 30-40% – 3,1% badanych (w I kwartale – 2,7%), a siódmy – 40-50% – 2,1% (uprzednio – 2,2%). Zmniejszenie wydatków o ponad 50% zapowiada 2,1% (poprzednio – 0,7%).

– Największe wartości dotyczą znikomego odsetka Polaków. Mogą je deklarować osoby będące obecnie w najtrudniejszych sytuacjach, np. dotknięte chorobą bądź utratą dochodów. Biorąc pod uwagę masowo zamykane różnego rodzaju działalności, to wyniki badania są jednak dość optymistyczne dla handlu – stwierdza Katarzyna Grochowska, Project Manager w Hiper-Com Poland.   

Podobnie jak w I kwartale, teraz również Polacy zamierzają przede wszystkim ograniczać wydawanie pieniędzy na słodycze i przekąski – 18,6% (poprzednio – 43,1%). W drugiej kolejności redukcje obejmują odzież – 14,1% (wcześniej – 38,9%), a w trzeciej – art. spożywcze – 13,3% (w I kwartale – 19,5%).

– Konsumenci rezygnują głównie z tego, bez czego mogą się obyć. Niemiej zdecydowanie rzadziej niż w I kwartale będą obniżać wydatki na wymieniane jako pierwsze słodycze i przekąski. W związku z ograniczeniem kontaktów zawodowych i towarzyskich, kupowanie odzieży też nie stanowi priorytetu dla oszczędzających Polaków. I w tej kategorii także nastąpił spadek – wyjaśnia ekspert z Grupy AdRetail.

W grupie Polaków redukujących wydatki 12,6% zamierza oszczędzać na alkoholach (poprzednio – 10,6%), a 10,2% – na papierosach (wcześniej 22,8%). Następnie wymieniane są kosmetyki – 8,3% (w I kwartale – 23%), a także takie używki, jak kawa i herbata – 0,5% (zeszłym razem – 7,3%). Dopiero pod koniec zestawienia są sprzęty RTV i AGD – 6,9% (uprzednio – 23,5%), jak również art. budowlano-remontowe – 3,8% (wcześniej 16,2%).

– Wzmocnił się trend dbania o zdrowie. Dlatego napoje alkoholowe i papierosy zajmują czołowe miejsca jako artykuły, z których warto zrezygnować choćby okresowo. Jednocześnie wysoka inflacja stawia pod znakiem zapytania sensowność oszczędzania. Dlatego konsumenci są skłonni do mniejszych ograniczeń niż w I kwartale – podsumowuje Julita Pryzmont, Business Development and Communication Director w Hiper-Com Poland.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 09-11 kwietnia br. metodą CAWI. Wzięło w nim udział 1050 dorosłych Polaków. Poprzednia edycja była realizowana w dniach 08-11.01.2021 r. na próbie 1008 ankietowanych. Ankietą objęto osoby odpowiadające strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech społeczno-demograficznych.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.