Obecnie mikrofirmy najbardziej obawiają się zmian w przepisach i podnoszenia składek na ZUSObecnie mikrofirmy najbardziej obawiają się zmian w przepisach i podnoszenia składek na ZUS

W obecnej sytuacji gospodarczej właściciele mikroprzedsiębiorstw najczęściej boją się zmian w przepisach oraz zwiększenia składek na ZUS. Obawiają się też podniesienia podatków. Ponadto wiele niepokoju budzi spowolnienie gospodarcze. Stresem napawają również rosnące koszty prowadzenia działalności. Z kolei lęk przed utratą płynności finansowej, który jeszcze w ub.r. był na pierwszym miejscu, a w 2020 roku znajdował się w ścisłej czołówce, spadł na dziewiątą pozycję w zestawieniu obejmującym dwadzieścia największych obaw. Wyraźnie zmniejszyło się również poczucie zagrożenia związane z działaniem nierzetelnych kontrahentów. Obecnie ta kwestia jest wymieniana na szóstym miejscu. Rok temu była na drugim, a dwa lata temu – na pierwszym.

Z trzeciej edycji ogólnopolskiego badania pt. „Bieżące obawy mikroprzedsiębiorstw” wynika, że najmniejsze firmy obecnie najbardziej obawiają się zmian w przepisach – 18%. W 2021 roku taką niepewność deklarował zaledwie 1% badanych firm. W 2020 roku dotyczyła ona 2% respondentów. W stosunku do dwóch poprzednich lat ta obawa mocno poszła w górę, zajmując pierwsze miejsce w zestawieniu.

– Niejednokrotnie zmiana przepisów zniszczyła dobrze funkcjonującą wcześniej firmę, nawet w ciągu kilku miesięcy. Nie tylko zmiany prawne spowodowane Polskim Ładem budzą słuszne obawy najmniejszych przedsiębiorców. Dla przykładu można wskazać, że w wyniku nieprzemyślanych zmian szereg firm z sektora fotowoltaicznego zaczyna mieć problemy. Jest to niepokojące i świadczy o zwiększającym się ryzyku prawnym prowadzenia działalności gospodarczej, na które nie ma wpływu nawet duża grupa firm z danej branży – mówi radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Adrian Parol, jeden ze współautorów badania.

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazły się obawy dotyczące podnoszenia składek na ZUS – 14%. W 2021 roku zgłosiło je 5% respondentów, a rok wcześniej – 7%.

– Dla działalności gospodarczej niekorzystny jest wzrost obciążeń związanych ze składkami na ZUS. Znacząco wzrosły szczególnie składki na ubezpieczenie zdrowotne, przy stale trwających utrudnieniach w korzystaniu ze służby zdrowia. Podwyżki wynagrodzeń pracowników, uzasadnione wysoką inflacją, przełożyły się również na wzrost obciążeń składek. W świetle powyższego, taka sytuacja stała się bardzo odczuwalna dla przedsiębiorców, których duża większość to osoby fizyczne, prowadzące działalność w oparciu o wpis do CEDiG – komentuje Adrian Parol.

Trzecią najczęściej wymienianą obawą jest podnoszenie podatków. Obecnie 11% ją wskazuje. W 2021 roku była podawana przez 3% badanych przedsiębiorców, a w 2020 roku – przez 6%.

– Polski Ład zwiększył obciążenia, ale przedsiębiorcy wciąż niepokoją się, że to jeszcze nie jest ostatnie słowo ustawodawcy, tym bardziej że w mediach wciąż słychać o różnych pułapkach dla firm. Właściciele firm obawiają się również, że szalejąca inflacja, zmniejszenie wpływów z podatku PIT, a także 13. i 14. emerytura wygenerują dziury budżetowe w finansach publicznych. I to faktycznie może odbić się rykoszetem na ich obciążeniach podatkowych – stwierdza radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Łukasz Goszczyński, drugi ze współautorów badania.

Czwarte miejsce w zestawieniu największych obaw przedsiębiorców zajmuje spowolnienie gospodarcze – 10%. W porównaniu do ub.r. tegoroczny wynik jest mniejszy o 1 p.p. Z kolei w stosunku do 2020 wzrósł o 7 p.p.

– Należy zauważyć, że obecnie obserwowane spowolnienie gospodarcze zaczyna mieć realny wpływ na prowadzoną działalność. W wyniku inflacji i znaczącego ograniczenia kredytowania przez instytucje finansowe, firmy nie odczuwają tego jeszcze tak bardzo, jak będzie to miało miejsce już za kilka miesięcy, bo na jesieni bieżącego roku. Wówczas te obawy mogą się bardziej pogorszyć – przewiduje Adrian Parol.

Z kolei piąte miejsce w rankingu ma obawa o rosnące koszty działalności – 7%. Poprzednio zajmowała ona trzecią pozycję – 13%. Natomiast w 2020 roku 4% badanych przedsiębiorców niepokoiło się tą kwestią.

– Drożeją usługi, a do tego rosną czynsze i opłaty za wynajem lokali oraz media. Z powodu szalejącej inflacji pracodawcy zmuszeni są też do podnoszenia pensji, by nie stracić dobrych pracowników. Jednak widać, że zdecydowanie najbardziej obawiają się teraz zmian w przepisach, nawet bardziej niż tego, że rosną im bieżące koszty, bo to przecież realnie mogłyby pogrążyć ich biznesy. Szczególnie mam tutaj na myśli mikroprzedsiębiorstwa, które są najbardziej wrażliwe na jakiekolwiek zmiany w otoczeniu prawnym – zauważa Łukasz Goszczyński.

Badanie również pokazuje, że spadły obawy, które poprzednio były najczęściej wymieniane. Obecnie przedsiębiorcy mniej boją się utraty płynności finansowej – 4% (dziewiąta pozycja w zestawieniu) niż w 2021 roku – 16% (pierwsze miejsce) czy w 2020 roku – 10% (trzecia lokata). Spadek dotyczy też lęku przed nierzetelnymi kontrahentami – 6% (szóste miejsce). W 2021 roku 14% badanych to deklarowało (druga pozycja), a w 2020 roku – 21% (pierwsze miejsce).

– Pandemia wywołała na dużą skalę poczucie zagrożenia możliwością utraty płynności finansowej. Wielu przedsiębiorców skorzystało z pomocy państwa i uniknęło bankructwa czy poważnego zadłużenia. Dlatego ta obawa obecnie rzadziej występuje niż jeszcze rok czy dwa lata temu. Poprawiła się też sytuacja pandemiczna. W rezultacie administracyjne restrykcje zostały usunięte. I to również polepszyło sytuację małych przedsiębiorstw, zwłaszcza tych usługowych – podsumowuje Łukasz Goszczyński.

Badanie pt. „Bieżące obawy mikroprzedsiębiorstw. Edycja 2022” zostało przeprowadzone przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH. Analizą objęto firmy z sektora mikroprzedsiębiorstw, które w dniu badania nie zatrudniały więcej niż 10 osób, a ich roczny obrót nie przekraczał 2 mln euro bądź też całkowity bilans roczny nie był większy niż 2 mln euro. W ankiecie wzięło udział 967 podmiotów. Odpowiedzi uzyskano za pomocą wywiadów telefonicznych, wspomaganych komputerowo.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.