Polacy mają problem z myciem zębów. Tylko nieco ponad 2 proc. robi to po każdym posiłkuPolacy mają problem z myciem zębów. Tylko nieco ponad 2 proc. robi to po każdym posiłku

Z najnowszego sondażu opinii publicznej wynika, że blisko 60% dorosłych Polaków myje zęby pastą dwa razy dziennie. Prawie 20% rodaków robi to o połowę rzadziej. Przeszło 11% ankietowanych sięga po szczoteczkę trzy razy w ciągu dnia, a niespełna 3% respondentów – częściej. Tylko nieco ponad 2% społeczeństwa czyści zęby po każdym posiłku. Natomiast blisko 3% pełnoletnich osób w Polsce nie szczotkuje ich codziennie, a prawie 1,5% uczestników sondażu w ogóle tym się nie zajmuje. Autorzy badania alarmują, że Polacy wciąż niedostatecznie dbają o higienę jamy ustnej. I dodają, że zdecydowanie trzeba bardziej postawić na profilaktykę i rzetelną informację społeczną, aby sytuacja się poprawiła.

Badanie UCE RESEARCH i IMPLANT MEDICAL (pt. Jak często Polacy myją zęby?) wykazało, że 57,6% Polaków przeważnie myje zęby pastą dwa razy dziennie. Według autorów badania, to może oznaczać, że rodacy wciąż niedostatecznie dbają o higienę, o czym warto głośno mówić zwłaszcza przy okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej. Autorzy sondażu powołują się przy tym również na szacunki Ministerstwa Zdrowia, z których wynika, że problem próchnicy dotyczy niemal każdego dorosłego Polaka i co gorsza – aż ponad 80% sześciolatków.

– Z praktyki można powiedzieć, że prawie każdego dnia do gabinetów stomatologicznych zgłaszają się pacjenci, którzy deklarują mycie zębów z ww. częstotliwością, jednak jakość ich uzębienia pozostawia wiele do życzenia. Szczotkowanie dwa razy dziennie to zdecydowanie za mało, żeby zapobiegać różnego rodzaju chorobom, w tym nowotworowym, często wykraczającym nawet poza samą szczękę. Poważnym problemem społecznym w Polsce jest to, że brakuje świadomości prozdrowotnej na temat wpływu stanu zębów na ogólne zdrowie, w tym m.in. na układ sercowo-naczyniowy czy stawowy – alarmuje dr n. med. Piotr Przybylski, współautor badania z kliniki IMPLANT MEDICAL.

Zdaniem autorów badania, potrzebna jest zdecydowana poprawa polityki informacyjnej. Należy edukować Polaków od najmłodszych lat. Stomatolodzy od dawna zalecają wczesne kształtowanie zdrowych nawyków, aby już dzieci rozumiały potrzebę ich nabywania. Do tego wskazują na raport WHO Global Oral Health, z którego wynika, że w Polsce częstotliwość utraty zębów u osób powyżej 20. roku życia wynosi blisko 12%.

– Musimy bardziej postawić na profilaktykę i rzetelną informację. Więcej osób powinno usłyszeć, że od niewyleczonych zębów zaczynają się inne poważne choroby. Kiedyś w wielu szkołach na porządku dziennym były gabinety dentystyczne. Aktualnie wraca ten trend, ale tylko w nielicznych placówkach uczniowie mają zapewnioną opiekę stomatologiczną, co oczywiście jest niewystarczające z perspektywy całego kraju. Gabinety powoli wracają do szkół, ale ciągle jest ich bardzo mało i to wciąż kropla w morzu potrzeb. Dawniej dzieciom w budynku szkolnym powszechnie i regularnie sprawdzano stan uzębienia, uświadamiano je i leczono im zęby. Dzisiaj tego w zasadzie nie ma, poza małymi wyjątkami. I to jest wielką szkodą dla całego społeczeństwa. Warto pomyśleć o tym, żeby szerzej przywrócić wyżej wspominane praktyki – stwierdza dr n. med. Piotr Przybylski.

Wyniki sondażu pokazują też, że o myciu zębów dwa razy dziennie o wiele częściej mówią kobiety niż mężczyźni. Głównie praktykują to mieszkańcy miast liczących 200-499 tys. ludności. I przeważnie dotyczy to osób w wieku 65-74 lat oraz 18-24 lat. Najczęściej deklarują to Polacy z wyższym wykształceniem, zarabiający ponad 9000 zł.

– Stan zdrowia jamy ustnej co do zasady jest lepszy u kobiet niż u mężczyzn. Bardziej dbają one o swój dobrostan, co jest nawet udowodnione naukowo. Komentując dane, można też wskazać, że statystycznie mieszkańcy dużych miast oraz osoby z wykształceniem wyższym mają dużą świadomość prozdrowotną. Częściej też korzystają z regularnych wizyt profilaktycznych u stomatologów. Do tego można dodać, że osoby z wyższymi dochodami mogą pozwolić sobie na częstsze wizyty w prywatnych placówkach, gdzie poziom świadczonych usług i wykorzystywany sprzęt znacznie przewyższają świadczenia finansowane z NFZ – zauważa ekspert z IMPLANT MEDICAL.

Ponadto autorzy badania informują, że 19,8% Polaków myje zęby raz dziennie. Tak przeważnie deklarują mężczyźni. Głównie dotyczy to mieszkańców miast liczących 100-199 tys. ludności. Ponadto mówią o tym zwłaszcza osoby w wieku od 25 do 44 lat, mające wyższe lub średnie wykształcenie. Najczęściej z taką częstotliwością szczotkują zęby Polacy zarabiający 5000-6999 zł.

– W ww. grupach tak rzadkie mycie zębów można ewentualnie tłumaczyć ogólnym zapracowaniem oraz przemęczeniem. Jednak należy podkreślić, że konsekwencją tego może być rozwój chorób związanych z uzębieniem, na czym oczywiście straci całe społeczeństwo – ostrzega dr Przybylski.

Z kolei trzy razy dziennie myje zęby 11,3% ankietowanych. 2,6% dorosłych Polaków czyści je pastą częściej. Natomiast tylko 2,2% ankietowanych zapewnia, że robi to po każdym posiłku.

– Takie praktyki są wyrazem zwiększonej troski o uzębienie. Często występują wśród pacjentów leczących się ortodontycznie. Jednak należy mieć świadomość tego, że wysoka częstotliwość nie wystarczy jeszcze, by uchronić się przed tak niebywale powszechną chorobą, jaką jest próchnica. Liczy się też m.in. właściwa metoda czyszczenia, a z moich obserwacji wynika, że dorośli Polacy mają z tym spory problem. To znaczy, nie wiedzą, jak prawidłowo usuwać bakterie z zębów – przekonuje ekspert.

Do tego należy dodać, że 1,1% dorosłych Polaków myje zęby każdego dnia, ale tylko, gdy sobie o tym przypomni. 2,8% nie czyści ich codziennie, a 1,4% w ogóle tego nie robi. Z kolei 1,2% rodaków nie potrafi określić częstotliwości szczotkowania zębów.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH oraz IMPLANT MEDICAL na ogólnopolskiej próbie 1010 Polaków w wieku 18-80 lat. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości, zarobków, a także wykształcenia oraz regionu zamieszkania.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.