Polacy wracają do salonów samochodowych. Marki premium mają się z czego cieszyćPolacy wracają do salonów samochodowych. Marki premium mają się z czego cieszyć

Jak wykazała obserwacja ponad 23,4 tys. konsumentów, którzy odwiedzili łącznie 1,7 tys. salonów samochodowych, liczba wizyt w tego typu placówkach wzrosła w pierwszych dwóch miesiącach br. o ponad 3% rok do roku. Jednocześnie ubyło przeszło 2% unikalnych klientów rdr. Natomiast odsetek osób odwiedzających więcej niż jeden salon zwiększył się niemal dwukrotnie. W segmencie premium ruch podniósł się rdr. o prawie 4%, a do tego przybyło 4,4% unikalnych klientów. Pozostałe marki odnotowały odpowiednio wzrost o ponad 3% i spadek o blisko 4%. Ponadto wiadomo, że o niecałe 12% powiększyła się średnia liczba różnych salonów odwiedzanych przez potencjalnych klientów.

Według badania, przeprowadzonego przez firmę technologiczną Proxi.cloud i UCE RESEARCH, od początku stycznia do końca lutego br. liczba wizyt w salonach samochodowych wzrosła o 3,3% rdr. Jednocześnie ubyło unikalnych klientów o 2,4% rdr.

– Te różnice mówią o braku poważnych zmian w ciągu roku. Z kolei to może świadczyć o tym, że sytuacja materialna Polaków jest w miarę stabilna, co pozwala wielu osobom decydować się na zakup nowego samochodu. Jest to bardzo ważna informacja w czasach wysokiej inflacji. Co więcej, delikatny wzrost liczby wizyt przy równoczesnej, minimalnej stracie unikalnych klientów świadczy o rosnącej częstotliwości odwiedzania salonów samochodowych – mówi Jakub Pijanowski z firmy technologicznej Proxi.cloud.

Z badania wynika również, że od 1 stycznia do 28 lutego 2022 roku zaledwie 10,3% klientów odwiedziło więcej niż jeden salon. Natomiast w analogicznym okresie 2023 roku odsetek ten wzrósł prawie dwukrotnie – aż do 19,6%. Jak komentuje Adam Grochowski z Proxi.cloud, wzrost ten może pokazywać rosnącą świadomość Polaków w wyborze auta, szczególnie w trudnej sytuacji całej branży motoryzacyjnej na świecie. Z powodu długich terminów dostaw nowych samochodów potencjalni klienci mogą odwiedzać częściej różne salony, aby sprawdzać, gdzie można najszybciej nabywać nowe auta.

– Obecnie więcej marek ma auta dostępne od ręki lub szybko jest w stanie je dostarczyć. Dla potencjalnych kupców oznacza to, że odwiedzanie salonów nie jest stratą czasu. Dodatkowo marki oferują teraz wyprzedaże, czego przed rokiem praktycznie nie było na rynku – zauważa Mateusz Chołuj z firmy technologicznej Proxi.cloud.

Z kolei patrząc na liczbę wizyt w salonach marek premium, można dostrzec wzrost o 3,9%. W placówkach pozostałych dealerów samochodowych odnotowano mniejszy skok, bo o 3,2%.

– Dane te pokazują, że to marki premium są bardziej odporne na wpływ rosnącej inflacji. Może to świadczyć o tym, że sytuacja gospodarcza wywiera większy wpływ na mniej zamożną część społeczeństwa, w sytuacji gdy klienci marek premium w dalszym ciągu mają wolne środki na kupno samochodów – wyjaśnia Adam Grochowski.

Natomiast analitycy z UCE RESEARCH wskazują, że w segmencie samochodów premium zanotowano wzrost liczby unikalnych klientów o 4,4%. W placówkach pozostałych dealerów widać spadek o 3,9%.

– Mimo trudnej sytuacji gospodarczej, pewna grupa konsumentów wciąż chętnie inwestuje w droższe samochody. Wysoki standard usług i produktów oferowanych w tej kategorii może przyciągać klientów, którzy nie są skłonni do rezygnacji z zakupu pojazdu – stwierdza Jakub Pijanowski.

Badacze mocno podkreślają, że segment premium jest silniejszy niż przed rokiem. Jak zaznacza Adam Grochowski, zamożniejsi Polacy, posiadający wolne środki finansowe, mogą w czasach wysokiej inflacji traktować zakup auta premium jako swego rodzaju inwestycję. Niektórzy klienci mogą obawiać się, że na rynku zabraknie nowych pojazdów od dealerów, bo producenci mają kłopoty z różnego rodzaju komponentami do produkcji. Ponadto od czasu pandemii wzrosła wartość samochodów używanych, co dodatkowo zachęca dobrze sytuowanych Polaków do alokowania kapitału właśnie w ten sposób.

Z badania płyną też inne wnioski. Biorąc pod uwagę udział rodziców wśród potencjalnych klientów salonów samochodowych, można zauważyć spadek rok do roku o 5,4 p.p. W pierwszych dwóch miesiącach ub.r. wynosił on aż 95,2%. Natomiast w tym roku jest już na poziomie 89,8%. Zdaniem analityków z UCE RESEARCH, wyraźny spadek udziału rodziców wśród klienteli salonów może świadczyć o odkładaniu zakupu nowego auta na dalszą przyszłość przez część rodzin z dziećmi.

– Większy spadek liczby unikalnych klientów w segmencie rodziców w porównaniu do całej branży wskazuje też na to, że konsumenci mający dzieci stanowią bardziej świadomą grupę. Skuteczna strategia marketingowa i sprzedażowa jest kluczowa dla utrzymania konkurencyjności w tej kategorii – dodaje Adam Grochowski z Proxi.cloud.

Wzrost liczby wizyt klientów będących rodzicami o 3,2% przy spadku ich liczby może również świadczyć o większej świadomości tej grupy. Sytuacja materialna powoduje, że dokładniej niż przed rokiem sprawdzają oni oferty salonów samochodowych, aby wybrać najbardziej odpowiedni samochód w najlepszej cenie, co jest kluczowe w czasach wysokiej inflacji.

– Na przestrzeni roku zaobserwowano też wzrost średniej liczby różnych salonów samochodowych odwiedzanych przez potencjalnych klientów o 11,6%. Świadczy to o wyżej wskazanej większej dostępności samochodów na rynku. Dzięki temu klienci mają możliwość wybrania samochodu z większej gamy modeli. Dlatego chętniej odwiedzają więcej salonów, w celu poznania dokładnych ofert, a także przetestowania pojazdów – uważa Jakub Pijanowski.

Podsumowując, dane pokazują, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej, branża motoryzacyjna w Polsce rozwija się dynamicznie. Większa dostępność pojazdów skłania producentów i dealerów do tego, żeby szerzej wracać do akcji promocyjnych znanych sprzed pandemii. Mówiąc wprost, salony wyczekują klientów. Dlatego eksperci z Proxi.cloud i UCE RESEARCH przewidują, że ruch wzrośnie w tym roku. Pomimo kryzysu, marki premium dalej będą nabierać na znaczeniu. Natomiast pozostałe mają szansę zwiększyć sprzedaż w drugiej połowie roku, o ile sytuacja w gospodarce nie zmieni się na gorsze i nastroje konsumenckie Polaków nie obniżą się.

Dane pochodzą z badania „AUTOMOTIVE”, przeprowadzonego przez firmę technologiczną Proxi.cloud i UCE RESEARCH na grupie ponad 23,4 tys. konsumentów, którzy odwiedzili łącznie 1,7 tys. salonów samochodowych należących do 34 marek. Zostały one podzielone na dwa segmenty – premium (9 marek) i pozostałe (25 marek). Wyniki z pierwszych dwóch miesięcy br. zostały porównane z analogicznym okresem roku poprzedzającego. W ramach badania wzięto pod uwagę wizyty, których czas trwania wynosił od 10 minut do 3 godzin. Ponadto wykluczone zostały osoby, które odwiedziły dany salon minimum 4 razy w ciągu tygodnia. Dzięki temu nie byli brani pod uwagę pracownicy i serwisanci konkretnych salonów.

Informacje zebrano za pośrednictwem aplikacji mobilnych zainstalowanych na telefonach konsumentów, którzy uprzednio zezwolili na udostępnianie danych lokalizacyjnych. W obu analizowanych okresach badawczych wykorzystano dane z tych samych aplikacji, jednocześnie uwzględniając zmiany w ich wielkości oraz odsetku zgód na udostępnienie lokalizacji.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.