Rosnące ceny i obawa przed zapaścią w gospodarce głównymi przyczynami oszczędnościRosnące ceny i obawa przed zapaścią w gospodarce głównymi przyczynami oszczędności

Aktualnie 40,9% Polaków deklaruje ograniczenie wydatków zakupowych. To tylko nieznacznie więcej niż w II kwartale, kiedy to 40% rodaków zapowiadało oszczędzanie. Z kolei w porównaniu z początkiem roku nastąpił spadek, ponieważ wtedy wynik był na poziomie 44,8%. Obecnie głównym powodem ograniczeń są wciąż rosnące ceny. Kolejnym jest obawa o pogorszenie się sytuacji gospodarczej kraju. Do tego konsumenci chcą zredukować koszty przeważnie o 5-10%. Głównie zamierzają zaoszczędzić na artykułach odzieżowych, napojach alkoholowych i sprzęcie RTV-AGD.

Z cyklicznego raportu pt. „Nastroje konsumenckie Polaków 2021”, zrealizowanego przez UCE RESEARCH i Grupę AdRetail, wynika, że obecnie 40,9% Polaków zamierza ograniczyć wydatki na bieżące zakupy. We wcześniejszych trzech miesiącach tak deklarowało 40% rodaków, a w okresie od stycznia do marca br. – 44,8%. Obecnie przeciwnego zdania jest 45,5% (II kwartał – 38,3%, I kwartał – 43,7%). Z kolei nie ma zdania w tej kwestii 8,5% respondentów. Poprzednio niezdecydowanych było 16%, a na początku roku – 8,3%.

– Wyraźnie można zauważyć, że konsumenci wciąż z dużą ostrożnością podchodzą do wydawania pieniędzy, zwłaszcza że widać zbliżającą się IV falę pandemii. W dużej mierze te obawy są uzasadnione. Ale od pewnego czasu mamy ożywienie w gospodarce, rosną dochody, poprawia się też sytuacja na rynku pracy. Jednak Polacy zachowują do tego spory dystans. Pewnie czekają na to, co wydarzy się na jesieni – mówi Karol Kamiński, współautor badania, Dyrektor Zarządzający w Grupie AdRetail.

Z badania również wynika, że najbardziej za ograniczeniem wydatków są osoby w przedziale wiekowym 18-35 lat z wykształceniem średnim, a także zamieszkujące woj. opolskie, wielkopolskie i podkarpackie, pochodzące z miejscowości liczących od 20 tys. do 49 tys. mieszkańców i od 5 tys. do 19 tys. ludności, z dochodami poniżej 1 tys. albo powyżej 9 tys. zł netto miesięcznie.

– Aktualnie głównym powodem ograniczeń są rosnące ceny – 65,8% (w II kwartale – 32,1%, a na początku roku – 38,7% badanych). Kolejnym jest obawa o pogorszenie się sytuacji gospodarczej w kraju – 42,7% (wcześniej – 25%, w I kwartale – 17,5%). Następne miejsce w zestawieniu zajmuje brak odłożonych oszczędności – 26,9% (poprzednio – 13,6%, od stycznia do marca – 19,3%). Dalej pojawia się obawa o utratę pracy – 18,2% (II kw. – 11,9%, I kw. – 10%) – podkreśla Krzysztof Zych, główny analityk UCE RESEARCH.

Rosnących cen najbardziej obawiają się osoby w wieku 56-80 lat, z wykształceniem średnim lub wyższym. W największej mierze dotyczy to Polaków pochodzących z woj. opolskiego, świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego. Głównie są to rodacy z dochodami powyżej 9 tys. zł lub od 1 do blisko 3 tys. zł netto miesięcznie.

– Dynamika wzrostu cen jest największa od dekady, czego już nie da się nie zauważyć na półkach sklepowych. Z tego wynika lęk. Do tego dochodzi obawa, że będzie jeszcze drożej. Ponadto pojawiają się zapowiedzi nowych mutacji wirusa. I przez to powstają negatywne scenariusze na jesień i zimę. A to jeszcze bardziej podkręca całą sytuację oraz społeczną wyobraźnię – podkreśla Karol Kamiński.

Raport pokazuje również, że Polacy najczęściej zamierzają zredukować wydatki o 5-10%. Tak deklaruje 29% respondentów nastawionych na oszczędzanie. W II kwartale najwięcej zapowiedzi dotyczyło przedziału 15-20% – 26,2%. Obecnie tego typu redukcje zajmują drugie miejsce w zestawieniu – 22,6%. Z kolei w pierwszych trzech miesiącach br. najczęściej pojawiała się odpowiedź 10-15% – 29%. Teraz wybiera ją 20,5% osób, co daje trzecie miejsce w najnowszym rankingu. Największy w badaniu zakres ograniczenia wydatków (poziom 5-10%) wskazują osoby w wieku 56-80 lat z woj. opolskiego i woj. warmińsko-mazurskiego z dochodami w przedziale 3000-6999 zł netto miesięcznie.

– Główny obecnie przedział, czyli 5-10%, to w dużej mierze wartość, która na bieżąco dotyczy podwyżek. Można więc uznać, że branża retailowa nie powinna tego zbytnio odczuć. Natomiast dodatkowo warto zauważyć, że w zakresie przedziałów 15-20% oraz 10-15% nastąpił spadek o kilka procent w porównaniu z wcześniejszymi kwartałami – komentuje analityk z UCE RESEARCH.

Analizując głębiej wyniki, widać, że rodacy planują głównie ograniczyć wydatki na art. odzieżowe – 50,7% (w poprzednim kwartale – 14,1%, a na początku br. – 38,9%). Kolejne w zestawieniu są napoje alkoholowe – 34,2% (wcześniej – 12,6%, pierwsze 3 miesiące br. – 10,6%), a także RTV-AGD – 31,6% (6,9% i 23,5%).

– Zmniejszenie wydatków na odzież może wiązać się z tym, że sporo osób wciąż zdalnie pracuje i dlatego nie widzi potrzeby kupowania nowych ubrań. Ale może część Polaków doszła do wniosku, że obecnie nie są to dla nich priorytetowe produkty i należy z tego zrezygnować, przynajmniej na jakiś czas. Z kolei alkohol to nie jest towar pierwszej potrzeby, a więc w trudniejszych czasach łatwiej ograniczyć tego typu zakupy. Sprzęt RTV-AGD Polacy aktywnie kupowali na początku pandemii, więc z pewnością nastąpiło przesycenie konsumenckie – wyjaśnia ekspert w Grupie AdRetail.

Na art. odzieżowych głównie zamierzają oszczędzać kobiety. Natomiast ogólny profil takiego badanego wskazuje, że jest to najczęściej osoba w wieku 18-26 lat oraz 56-80 lat. Ma ona wykształcenie średnie lub wyższe. Najczęściej zamieszkuje woj. lubuskie, świętokrzyskie i opolskie. Zarabia poniżej 1 tys. zł lub od 3 do blisko 5 tys. zł netto miesięcznie.

Badanie zostało przeprowadzone w pierwszej połowie sierpnia br. metodą CAWI przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla Grupy AdRetail wśród 1037 dorosłych Polaków. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości, wykształcenia oraz regionu.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.