Blisko 30 proc. pracowników zamierza w najbliższym czasie ubiegać się o podwyżkęBlisko 30 proc. pracowników zamierza w najbliższym czasie ubiegać się o podwyżkę

Według najnowszego sondażu, aż 21,9% badanych nie pamięta, kiedy po raz ostatni dostało podwyżkę wynagrodzenia. Natomiast 19,3% otrzymało ją ok. pół roku temu. Na kolejnych miejscach w zestawieniu są takie odpowiedzi, jak ok. rok temu – 16,4%, ok. 3 miesiące temu – 13,4%, a także niedawno – 9,7%. Ani razu od początku zatrudnienia w obecnej firmie nie miało podniesionej pensji 7,4% respondentów. Z kolei ok. 2 lata temu zwiększono wynagrodzenie 5,3% badanych pracowników. Ok. 3 lata temu otrzymało podwyżkę 3,4% i taki sam odsetek dostał ją ponad 3 lata temu. Do tego z badania wiadomo, że 29,4% zatrudnionych zamierza w najbliższych miesiącach wystąpić o podniesienie pensji. 43,6% uczestników sondażu nie ma tego w planach, a 27% jest niezdecydowanych. Spośród tych, którzy chcą prosić o podwyżkę, najwięcej osób, bo aż 31,9%, będzie starało się o zwiększenie podstawowego wynagrodzenia o 10-15%.

Jak pokazuje badanie UCE RESEARCH i SYNO Poland, aż 21,9% ankietowanych nie pamięta, kiedy po raz ostatni dostało podwyżkę wynagrodzenia. Z kolei 19,3% respondentów mówi, że było to ok. pół roku temu. I jest to najczęściej wskazywana odpowiedź z konkretnym terminem.

– W związku z tegorocznymi wysokimi wzrostami cen towarów i usług, pracodawcy, chcąc utrzymać pracowników, przyznawali im podwyżki. Dlatego wynagrodzenia blisko jednej piątej ankietowanych wzrosły właśnie ok. pół roku temu. Mogło to oczywiście dotyczyć osób zatrudnionych w firmach, które nie ucierpiały w wyniku pandemii oraz szalejącej inflacji, a wręcz poprawiły swoje wyniki finansowe – wyjaśniają analitycy z UCE RESEARCH.

Więcej mężczyzn niż kobiet zadeklarowało, że otrzymało podwyżkę ok. pół roku temu (20,6% vs 18%). Dotyczyło to głównie osób w wieku 36-55 lat (wśród nich 22,5%), z miesięcznymi dochodami na poziomie 3000-4999 zł netto (24,8%) i z wykształceniem zasadniczym (20,7%). To głównie mieszkańcy miejscowości liczących od 100 tys. do 199 tys. ludności (23,1%).

– To oczywiste, że osoby, które najpewniej czują się na rynku pracy, z reguły najśmielej proszą o podwyżki. I je otrzymują. Niestety w Polsce ciągle kobiety są na gorszej pozycji, nawet mając te same bądź wyższe kompetencje od mężczyzn. Ogólnie w najlepszej sytuacji są osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym i jednocześnie w sile wieku, czyli mające 36-55 lat. Ponadto ci, którzy zarabiają 3000-4999 zł netto, mogli być zmuszeni do tego, żeby wręcz błagać o podwyżkę, m.in. z powodu nagłego wzrostu opłat za wynajem mieszkań czy rat kredytów. W wielu przypadkach rachunki zaczęły pokrywać niemal całe wynagrodzenia – stwierdzają analitycy. 

Ponadto z badania wynika, że ok. rok temu dostało podwyżkę 16,4% ankietowanych. Ok. 3 miesiące temu otrzymało ją 13,4%, a niedawno – 9,7%. Nigdy od początku zatrudnienia w obecnej firmie nie miało podniesionej płacy 7,4%. Ok. 2 lata temu podwyższono wynagrodzenia 5,3% uczestnikom sondażu, ok. 3 lata temu – 3,3%, a ponad 3 lata temu – 3,3%.

– Patrząc całościowo na wyniki, można wyciągnąć wniosek, że większość ostatnich podwyżek zaoferowano pracownikom już po wybuchu pandemii i w czasie kryzysu. To może wskazywać na empatię wielu pracodawców, którzy w najtrudniejszych czasach zadbali o zatrudnianych ludzi. Jednocześnie przedsiębiorcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że ludzie muszą być godziwie opłacani, żeby mogli solidnie pracować. Brak pieniędzy na zaspokojenie ważnych potrzeb życiowych może wywoływać np. depresję, a wtedy trudno w ogóle koncentrować się na obowiązkach zawodowych. Tymczasem wartość pieniądza, jak wiadomo, cały czas maleje – dodają eksperci z UCE RESEARCH.  

Sondaż wykazał również, że 29,4% respondentów zamierza w najbliższym czasie (np. w ciągu 3 miesięcy) wystąpić do swojego pracodawcy o podwyżkę pensji. Z kolei 43,6% badanych nie ma tego w planach. Natomiast 27% badanych jeszcze nie wie, jak postąpi.

– To oznacza, że blisko jedna trzecia pracowników zamierza wystąpić o podwyżki. Część z nich już je dostała w czasie kryzysu. Jednak dla wielu pracodawców żądania zatrudnionych mogą być trudne do spełnienia, zwłaszcza w mniejszych, nie najlepiej prosperujących firmach – zwraca uwagę analitycy.

O podwyżkę w najbliższym czasie częściej zamierzają ubiegać się mężczyźni niż kobiety (33,7% vs 25,5%). Ponadto chcą się o nią starać przede wszystkim osoby w wieku 23-35 lat (wśród nich – 41,4%), z miesięcznymi dochodami 5000-6999 zł netto (42,8%) i z wykształceniem zasadniczym (33,7%). Najczęściej tak deklarują mieszkańcy miast liczących powyżej 500 tys. ludności (38%).

– Fakt, że głównie osoby z dochodami rzędu 5000-6999 zł netto będą starały się o podwyżki pokazuje, jak ciężko jest teraz udźwignąć wszystkie opłaty. Dla pracodawców może być to mocno niepokojące, bo przecież nie są to przecież najmniej zarabiający pracownicy, tylko raczej ludzie na kierowniczych stanowiskach – podkreślają eksperci.

Respondenci, którzy w najbliższym czasie zamierzają wystąpić o podniesienie pensji, wskazali, o ile procent chcą zarabiać więcej, licząc od podstawowego wynagrodzenia. 31,9% ankietowanych podało 10-15%. Przy tym więcej mężczyzn niż kobiet zaznaczyło taki wzrost (32,9% vs 30,7%). Ponadto o takiej podwyżce mówią przede wszystkim osoby w wieku 23-35 lat (wśród nich 34,6%), z dochodem miesięcznym poniżej 1000 zł netto (40%) i z wykształceniem zasadniczym (41,9%). Głównie są to mieszkańcy miast liczących od 100 tys. do 199 tys. ludności (48,5%).

– Najczęściej wskazywana wartość, czyli 10-15%, oscyluje wokół oficjalnego wzrostu inflacji. I to może wskazywać na kilka rzeczy. Po pierwsze, pracownicy z dużym wyczuciem podchodzą do tego typu negocjacji. Zdają sobie sprawę z tego, że przedsiębiorcom też nie jest lekko. Po drugie, chcą mieć dobry argument, więc proszą o podwyżkę tylko o tyle procent, o ile mniej więcej wzrosła inflacja. Oczywiście liczą na to, że pracodawca zrozumie ten argument. Po trzecie, taką podwyżkę łatwiej dostać niż np. 20 lub 30% – twierdzą specjaliści.

Badanie wykazało również, że 24% ankietowanych będzie starało się o podwyżkę w przedziale 5-10%, a 19,4% respondentów – 15-20%. Z kolei 12,5% pracowników będzie zabiegało o podniesienie pensji o ponad 20%. Z kolei 5,9% badanych zamierza prosić o najmniejszy możliwy wzrost, czyli do 5%. Natomiast 5,6% uczestników sondażu jeszcze nie potrafi się określić. Tylko 0,7% zatrudnionych oczekuje propozycji od samego pracodawcy.

– Chęć ubiegania się o podwyżkę przewyższającą 20% może wskazywać na to, że pracownicy przewidują już kolejne wzrosty cen towarów i usług na rynku. W ten sposób chcą gonić galopującą inflację. Z kolei ci, którzy zamierzają prosić o najmniejszy możliwy wzrost, pokazują, w jakiej są desperacji. Mogą sobie zdawać sprawę z tego, że pracodawcom trudno jest podnieść pensję, ale jednocześnie już nie są w stanie wiązać końca z końcem – podsumowują eksperci z UCE RESEARCH.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i SYNO Poland na reprezentatywnej próbie 1034 dorosłych Polaków.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.