Ruch przed świętami w sklepach powoli wraca do normy. Ale wciąż jest gorzej niż przed pandemiąRuch przed świętami w sklepach powoli wraca do normy. Ale wciąż jest gorzej niż przed pandemią

Monitoring zachowań miliona polskich konsumentów w 7 tys. placówek sieci handlowych, prowadzony od 1 do 24 grudnia ub.r. i w analogicznych okresach lat 2019-2020, wykazał, że przed ostatnimi świętami ruch w sklepach wzrósł o ponad 9% rdr. Było też o blisko 3% więcej klientów. Jednak nadal wyniki są dużo gorsze niż przed pandemią. W porównaniu z 2020 rokiem w dyskontach zwiększył się ruch i przybyło klientów. W supermarketach było więcej wizyt, ale ubyło konkretnych odwiedzających. W hipermarketach mimo wzrostu liczby shopperów, footfall się nie zmienił. W tym formacie średni czas spędzany w sklepie wciąż jest najdłuższy. Patrząc na ogólne wyniki, widać też, że najbardziej wzmożony ruch pozostaje na 7-14 dni przed samymi świętami.

Z ogólnopolskiego raportu pt. „ZAKUPY ŚWIĄTECZNE 2019-2021. Jak w czasie pandemii zmieniał się ruch i odsetek Polaków w sklepach?”, autorstwa Proxi.cloud i UCE RESEARCH, wynika, że od 1 do 24 grudnia ub.r. spożywcze sieci handlowe odnotowały o 9,2% większy ruch niż w analogicznym okresie ub.r. Miały też o 2,8% więcej klientów. Jednak najnowsze wyniki wciąż nie dorównują poziomom sprzed pandemii. W porównaniu do okresu przedświątecznego 2019 roku ostatnio liczba wizyt była mniejsza o 23,9%. Do tego sklepy odwiedziło o 29,6% mniej konsumentów.

– W ciągu dwóch lat pandemia mocno wpłynęła na ruch w sklepach i nawyki zakupowe Polaków w tym wyjątkowym czasie dla handlu. W 2021 roku szczególne znacznie miała też wysoka inflacja. W porównaniu do przedświątecznego okresu 2019 roku ostatnio każdy analizowany format handlowy miał mniej klientów. To pokazuje pandemiczny trend, zgodnie z którym w danym gospodarstwie domowym zakupy robi często tylko jedna osoba. W grudniu ub.r. średnio klient sklepów spożywczych odwiedzał je o 8% częściej niż dwa lata temu – informuje Mateusz Chołuj z Proxi.cloud.

W 2021 roku, podobnie jak rok wcześniej, shopperzy częściej wybierali dyskonty kosztem innych sklepów. Ten format odnotował wzrost udziału w łącznym ruchu wszystkich badanych segmentów o 2,1 p.p. w relacji rocznej i o 3,6 p.p. względem 2019 roku. Z kolei hipermarkety miały ostatnio o 1,5 p.p. mniejszy footfall niż rok temu i o 1,2 p.p. słabszy niż dwa lata temu. Największy spadek zarejestrowały supermarkety względem 2019 roku – o 2,4 p.p. W stosunku do zeszłego roku wyniósł on 0,6%.

– Można wnioskować, że z perspektywy producentów FMCG dyskonty są najbardziej atrakcyjnym miejscem pozyskania klienta w okresie przedświątecznym. Nie dość, że odpowiadają za ponad 60% koszyków świątecznych, to pozwalają na dotarcie do dużo większej bazy klientów niż pozostałe analizowane formaty spożywcze – zaznaczają eksperci z Centrum Analiz Rynkowych UCE RESEARCH.

Patrząc na ruch w samych dyskontach, widać, że ostatnio był o prawie 13% większy niż rok wcześniej. Tego typu sklepy odwiedziło o blisko 10% więcej konsumentów niż w 2020 roku. Do tego aż 52% robiło zakupy w takich placówkach częściej niż 2 razy w tygodniu. 28% było w nich tylko raz w tygodniu lub rzadziej. Wizyty w placówkach dyskontów trwały średnio 19,45 min. w 2021 roku, 20,23 min. w 2020 roku i 19,26 min. w 2019 roku.

– Choć dyskontom nadal brakuje wiele do poziomu z 2019 roku pod kątem ruchu czy wielkości bazy klientów, wiele wskazuje na to, że sytuacja powoli wraca do normy. Konsumenci robią tam mniejsze zakupy z wyższą częstotliwością, tak jak miało to miejsce przed pandemią – komentuje Adam Grochowski z Proxi.cloud.

Dla supermarketów zeszłoroczny okres przedświąteczny był mniej udany. Choć odnotowały o 6,4% wyższy ruch w porównaniu z rokiem poprzednim, to baza ich klientów skurczyła się o 10,8%. W porównaniu do wyników sprzed dwóch lat w tego typu sklepach zarejestrowano aż o 31,1% niższy footfall i o 38% mniej unikalnych klientów. W dużej mierze przywiązani do supermarketów pozostali shopperzy kupujący w nich regularnie, czyli 7 lub więcej razy w całym badanym okresie. Ich udział w całej bazie klientów wzrósł rdr. o 6 p.p. (33% w 2021 vs 27% w 2020). Wizyty w tego typu placówkach trwały średnio 18,39 min. w 2021 roku, 18,42 min. w 2020 roku i 19,47 min. w 2019 roku.

– Średni czas wizyty w supermarkecie rok do roku praktycznie się nie zmienił. W porównaniu z 2019 rokiem spadł o 1 minutę i 8 sekund. Spadek ten był prawdopodobnie w dużej mierze spowodowany mniejszym ruchem względem 2019 roku, a więc prawdopodobnie krótszym czasem oczekiwania przy kasie. Przywiązani do supermarketów zostali konsumenci, którzy regularnie robią w nich zakupy. Ich udział w całej bazie klientów wzrósł rok do roku o 6 p.p. Średnio jeden shopper odwiedzał supermarkety aż o 19,3% częściej niż rok temu. W stosunku do 2019 roku nastąpił wzrost o 11,1% – wskazuje Adam Grochowski.

W hipermarketach, klientów przybyło o 6,5% w porównaniu z 2020 rokiem. Z kolei ruch pozostał na tym samym poziomie. Średnia liczba wizyt przypadająca na jednego konsumenta spadła w relacji rocznej o 7,1%. W zestawieniu z 2019 rokiem widać, że ruch zmniejszył się o 29,4%. Ale ubyło również shopperów – o 32,5%. Wizyty w placówkach dyskontów trwały średnio 27,27 min. w 2021 roku, 28,16 min. w 2020 roku i 29,46 min. w 2019 roku.

– Z roku na rok spada średni czas wizyty w hipermarketach. Nie oznacza to wcale, że zmniejszyły się koszyki. Zestawiając ww. dane z pozostałymi statystykami, tj. ponadprzeciętnie wzmożonym ruchem w ciągu tygodnia przed Wigilią i ze spadkiem średniej liczby wizyt przypadającej na klienta, można wnioskować, że Polacy częściej niż w przeszłości chodzili do hipermarketów, żeby uzupełnić swój świąteczny koszyk, w tym głównie dyskontowy. We wszystkich naszych badaniach od początku pandemii widoczny był silny trend odpływu klientów hipermarketów na korzyść dyskontów. Patrząc na ogólne wyniki, widać również, że największy ruch w sklepach zauważalny był na 7-14 dni przed świętami. W 2021 roku wynosił 35,8%, w 2020 roku – 35,1%, a dwa lata temu – 36%  – podsumowuje Mateusz Chołuj.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.