Inflacja dotknęła markety budowlane. Sieci z dwucyfrowymi spadkami ruchuInflacja dotknęła markety budowlane. Sieci z dwucyfrowymi spadkami ruchu

Według najnowszej analizy, w całym segmencie marketów budowlanych o 25,9% średnio zmalał ruch w relacji rocznej. Na 5 badanych sieci najbardziej poszedł w dół w Leroy Merlin – 35%. Z kolei liczba wizyt najmniej spadła w Castoramie – o 16%. Ponadto wszyscy rynkowi gracze utracili unikalnych klientów. Największym przegranym znów okazał się Leroy Merlin. Z kolei Castorama najbardziej zwiększyła swój udział w łącznym ruchu – o 3,5 p.p. Pod tym względem Leroy Merlin odnotował największy spadek – o 3,1 p.p. I jako jedyny retailer zmniejszył swój wskaźnik penetracji rynkowej – o 1,2%, podczas gdy największy wzrost zaliczyła sieć PSB Mrówka – 3,9 p.p. Autorzy raportu przewidują, że tendencja spadkowa potrwa co najmniej do połowy przyszłego roku. I zapowiadają, że w związku z tym retailerzy będą zmuszeni do zmiany polityki asortymentowej i cenowej.

Analitycy firmy technologicznej Proxi.cloud we współpracy z platformą analityczno-badawcza UCE RESEARCH zbadali zmiany, jakie zaszły od początku maja ub.r. do końca października w zakresie liczby wizyt, wielkości bazy klientów, udziału w łącznym ruchu i penetracji rynkowej poszczególnych sieci marketów budowlanych (tzw. DIY). Badane miesiące podzielono na dwa półroczne okresy, które do siebie bezpośrednio porównano rdr. Łącznie poddano analizie blisko 490 tys. konsumentów robiących zakupy w 611 marketach budowlanych, należących do 5 największych sieci handlowych w tym segmencie.

– Porównując do siebie oba badane okresy, można zaobserwować, że spadek liczby wizyt nastąpił w każdej badanej sieci. Natomiast największy z nich odnotował jeden z najpoważniejszych graczy na rynku, jakim jest Leroy Merlin. Strata wyniosła aż 35% – mówi Michał Rosiak z firmy technologicznej Proxi.cloud.

Zaraz za Leroy Merlin plasuje się Jula z ujemnym wynikiem 32%. Trzecie miejsce w zestawieniu największych spadków w zakresie ruchu ma PSB Mrówka – 28,9%. Według danych z raportu OBI jest na minusie 21,7%. Z kolei największą odpornością wykazała się Castorama. W tej sieci liczba wizyt zmniejszyła się o 16%.

– Można zauważyć, że spadek ruchu w sieci Castorama jest o ponad połowę mniejszy niż w Leroy Merlin. To poważna różnica. Warto jednak pamiętać o tym, że Castorama to największa w Polsce sieć sklepów typu DIY, o czym sama informuje na swojej stronie internetowej. Oznacza to, że ta sieć najlepiej wkomponowała się w polski rynek marketów budowlanych, tworząc duże i konkurencyjne obiekty, pamiętając jednocześnie o ich odpowiedniej liczbie i równomiernym rozłożeniu w celu ułatwienia do nich dostępu potencjalnemu klientowi – mówi Adam Grochowski z Proxi.cloud.

Jak podkreślają autorzy raportu, zmniejszenie liczby wizyt w placówkach wcale nie musi powodować niższych obrotów. Ten aspekt nie był przedmiotem badania. Natomiast z raportu wynika, że w całym segmencie ruch średnio zmniejszył się o 25,9% rdr.

– Spadki ruchu w sieciach typu DIY obecnie nie są wielkim zaskoczeniem, bo chwilowo skończyła się dobra prosperita na rynku. Polacy przestali na potęgę remontować własne mieszkania i domy, ale także te kupione pod inwestycje. Wyraźnie zmniejszył też popyt na kredyty hipoteczne. Skończyła się również pandemia, w czasie której wielu konsumentów postanowiło wykorzystać pobyt w izolacji do prowadzenia remontów w swoich lokalach. Ostatnio spadło też zainteresowanie inwestycjami w mieszkania, co również przekłada się na ww. sytuację. Do tego ceny w sklepach mocno rosną, przez co Polacy mniej myślą o urządzaniu mieszkań oraz domów. W związku z galopującą inflacją koszty remontów też poszły mocno w górę. Wszystkie te czynniki istotnie wpływają na liczbę wizyt w marketach budowlanych – tłumaczą analitycy z UCE RESEARCH.

Jak informują autorzy badania, spadek liczby unikalnych klientów nie ominął żadnej z badanych sieci. W tym zakresie również najwięcej stracił Leroy Merlin, tj. 31%. Przed nim jest Jula – 26,4% na minusie. Po środku stawki plasuje się Castorama – 25,7%. Dalej jest OBI z ujemnym wynikiem 20,8%. Natomiast najmniejszy spadek zaobserwowano w sieci PSB Mrówka – na poziomie 18,8%. Analitycy podkreślają, że każda strata, nawet ta najmniejsza, jest istotna z punktu widzenia biznesu. Na przykład, w przypadku PSB Mrówka oznacza blisko jedną piątą unikalnych klientów.

– Tegoroczne spadki w segmencie marketów budowlanych mogą wynikać z popandemicznego odbicia wiosną ub.r. Wówczas chwilowo zwiększył się ruch w placówkach sieci budowlanych. Po miesiącach spędzonych w domach wielu klientów tęskniło za zwykłym wyjściem do tego typu sklepów i wyborem produktów na miejscu. Do tego był to też okres, w którym Polacy mocno inwestowali w mieszkania – szukając ochrony kapitału. Lokale trzeba było urządzić, a czasem nawet wyremontować. Jednak ten czas mamy już za sobą, bo rynek trochę ochłonął – stwierdza Michał Rosiak.

Do tego analitycy z UCE RESEARCH dodają, że od piku w maju 2021 roku utrzymuje się trend spadkowy zarówno w przypadku wizyt, jak i unikalnych klientów. Wiązać się to może ze zmianą nawyków zakupowych Polaków, jaka zaszła w czasie pandemii. Chwilowy wzrost w pierwszej połowie 2021 roku mógł oznaczać napływ entuzjazmu, zaraz po zakończeniu lockdownów w kwietniu ub.r. Gdy emocje opadły, wielu konsumentów mogło uznać, że tego typu zakupy, robione online, dają większą wygodę niż wizyty w placówkach.

– Moim zdaniem, największy wpływ na spadki w całym segmencie obecnie ma panująca inflacja. Do tego dochodzą coraz gorsze warunki na rynku nieruchomości. Przez to zapotrzebowanie na asortyment badanych sklepów jest mniejsze niż przed rokiem. Uważam też, że sklepy typu DIY muszą zacząć robić więcej przemyślanych i konkretnych akcji promocyjnych oraz lojalnościowych, żeby się odbić po wyżej wskazanych spadkach. Inaczej, mogą one dalej się pogłębiać – zauważa Adam Grochowski.

W obu badanych okresach zdecydowanie największym udziałem wizyt w całym segmencie wykazała się Castorama, osiągając wyniki w okolicach 30% (28% w ub.r. i 31,6% w br.). Wskaźnik share od footfall wzrósł w tej sieci o 3,5 p.p. W Leroy Merlin spadł o 3 p.p. W PSB Mrówka zmniejszył się o 1 p.p. W OBI zwiększył się o 0,9 p.p. Z kolei Jula straciła swój udział w segmencie o 0,4 p.p.

– Najskromniejszy udział w liczbie wizyt zaobserwowany został w sieci Jula, na co największy wpływ może mieć znacznie mniejsza liczba sklepów niż konkurencji. Odnotowane wyniki mówią zaledwie o jednocyfrowym udziale w rynku – zaznacza Adam Grochowski.

Powyższe dane wskazują też, że Castorama podnosi wyniki całego formatu wśród marketów budowlanych. Eksperci z UCE RESEARCH zwracają uwagę na to, że nie tylko dostępność placówek, ale też polityka promocyjna sieci przyciągają do nich klientów. To finalnie pokazują prezentowane wyniki.

– Castorama oraz OBI wykazały się wzrostem w udziale w liczbie wizyt. To oznacza, że rok do roku poprawiają one swoją pozycję konkurencją. Wpływają na to ich inwestycje w wizerunek i reklamę – podkreśla Michał Rosiak.

Największy Market Penetration Index, czyli wskaźnik penetracji rynkowej, w obu badanych okresach występuje w Castoramie. Poziom przekraczający 40% (41,6% w 2021 r. i 43,3% w 2022 r. ) świadczy o tym, że tak liczna grupa wszystkich klientów marketów budowlanych odwiedziła sklepy tej sieci.

– Największy skok rdr. w tym zakresie wykonała PBS Mrówka – o 3,9 p.p. To prawie 4 p.p. Nieco mniejszy wynik dodatni odnotowało OBI – 3 p.p. Natomiast w przypadku Castoramy wzrost wyniósł 1,6 p.p. Jula podskoczyła o 0,2 p.p. – wylicza Adam Grochowski.

Jedyny spadek Market Penetration Index zaobserwowano w Leroy Merlin – o 1,2%. To może potwierdzać słabość tej sieci na tle konkurencji w badanych okresach. Jednak placówki ww. retailera wciąż odwiedza więcej osób niż takich graczy, jak OBI, PBS Mrówka czy Jula. Dla porównania, w Leroy Merlin wskaźnik penetracji rynkowej wyniósł 38,7% w badanym okresie ub.r. oraz 37,5% w analizowanym półroczu br. Jula zanotowała odpowiednio 8% i 8,2%.

– Na obecną chwilę ostrożnie można prognozować, że wszystkie tendencje spadkowe utrzymają się co najmniej do II kwartału 2023 roku, a być może nawet jeszcze dłużej. Jeżeli na rynku wydarzy się coś dodatkowego, w tym bardzo negatywnego, np. inflacja dalej będzie mocno rosła, to ten stan może się wydłużyć nawet do końca przyszłego roku. Dlatego uważamy, że sieci DIY powinny szukać alternatywnych rozwiązań, z tym jednak zastrzeżeniem, że czas prosperity może szybko nie wrócić, a sklepy przecież muszą się na bieżąco utrzymywać – twierdzą eksperci z UCE RESEARCH.

Natomiast Michał Rosiak przewiduje, że czeka nas okres silniejszej walki konkurencyjnej wobec rosnącej presji inflacyjnej i spadku liczby wizyt. Potrzeby ludzi muszą być stale zaspokajane, także w zakresie budowy, remontów czy wyposażenia wnętrz. Wciąż jest wiele nieukończonych inwestycji na rynku. I pomimo trudnych warunków, kolejne zostaną rozpoczęte, nawet z lekkim późnieniem. Ekspert z Proxi.cloud zapewnia, że od wyboru sposobu aktywacji grupy docelowej zależeć będzie ostateczny wynik danej sieci w przyszłym roku. W szczególności istotne będzie zastosowanie efektywnych metod promowania się.

– Najpewniej sieci budowlane będą musiały zrewidować swoją politykę asortymentową i przede wszystkim cenową, szczególnie opartą na promocjach i akcjach lojalnościowych. Muszą się też dobrze zastanowić nad tym, czym w tych trudnych czasach mogą najlepiej przyciągać do siebie klientów. Umiejętne poprowadzenie biznesu może w pewien sposób uratować sytuację, ale w znacznym stopniu nie poprawi ruchu w marketach budowlanych, a przynajmniej nie w najbliższym okresie. Jedynie zminimalizuje to ewentualne bieżące straty – podsumowują eksperci z UCE RESEARCH.

Analiza powstała na podstawie obserwacji ruchu wokół 611 marketów budowlanych należących do 5 największych na rynku sieci DIY (Castorama, OBI, Leroy Merlin, Jula i PSB Mrówka). Analitycy Proxi.cloud we współpracy z UCE RESEARCH przyjrzeli się sytuacji występującej od początku maja do października br. i porównali ją z analogicznym okresem ubiegłego roku. Łącznie poddano analizie ruch pochodzący z monitoringu zachowań dokładnie 487 657 konsumentów. Anonimowe dane zebrano za pośrednictwem tzw. geofencingów, czyli wirtualnych punktów na mapie.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.