Styczeń ze spadkiem dynamiki wzrostu cen. Ale w sklepach i tak było rdr. drożej o 20 proc.Styczeń ze spadkiem dynamiki wzrostu cen. Ale w sklepach i tak było rdr. drożej o 20 proc.

Analiza blisko 69 tys. cen detalicznych wykazała, że w styczniu br. codzienne zakupy zdrożały średnio o 20% rdr. Patrząc na wyniki z grudnia i listopada 2022 roku, widać, że dynamika wzrostu cen spada, co nie oznacza jednak, że w sklepach jest taniej. Na 17 monitorowanych kategorii wszystkie znowu podrożały dwucyfrowo. Najmocniej poszedł w górę nabiał – o 27,9%. Podobny wzrost odnotowała chemia gospodarcza – o 27,5%. W pierwszej piątce widać też produkty sypkie – 25,3%, pieczywo – 24,4%, a także warzywa – 23,1%. Z kolei najmniej zdrożały ryby – o 10,8%, art. dla dzieci – o 13,8%, jak również środki higieny osobistej – o 15,7%. Według autorów raportu, o ile nic negatywnego nie wydarzy się na rynku, jest szansa na to, że ww. dynamika będzie dalej hamować w kolejnych miesiącach. Jednak z tym zastrzeżeniem, że na półkach sklepowych wciąż będzie drogo.

Jak wykazał cykliczny raport pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”, autorstwa UCE RESEARCH i Wyższych Szkół Bankowych, w styczniu br. ceny w sklepach zwiększyły się średnio o 20% rdr. Tak wynika z analizy danych dot. 17 kategorii i prawie 100 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku, pochodzących z monitoringu 37 tys. sklepów. Sprawdzono blisko 69 tys. cen. Dla porównania można wskazać, że w grudniu ub.r. – według tej samej metodologii – wzrost rdr. wyniósł 24,8%, a w listopadzie – 25,8% rdr. Zatem w sklepach wciąż jest drogo, ale też widać, że dynamika wzrostu cen wyraźnie hamuje.

– Opanowanie przez rynki sytuacji niedoboru surowców ograniczyło podażowe czynniki podwyżek cen pod koniec ub.r. Ceny styczniowe były ustalane na podstawie kosztów poniesionych w ostatnim miesiącu 2022 roku, kiedy jeszcze obowiązywały tarcze antyinflacyjne na energię i paliwo. W styczniu br. utrzymano ponadto zerowy VAT na podstawowe produkty spożywcze. Istotne znaczenie dla dynamiki wzrostu cen miała też wysoka baza ze stycznia 2022 roku, kiedy inflacja w koszyku GUS osiągnęła wartość powyżej 9% – mówi dr Edyta Wojtyla z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Z kolei dr Włodzimierz Zasadzki z WSB w Szczecinie podkreśla, że w styczniu minionego roku ceny były wyższe niż we wcześniejszych miesiącach. Oznacza to, że dynamika wzrostu cen powinna wyhamowywać również w kolejnych miesiącach 2023 roku. Wpływ na to niewątpliwie ma ograniczenie aktywności gospodarczej i spadek ilości pieniędzy w obiegu. Konsumenci wydają ich zdecydowanie mniej, a firmy ograniczają swoje inwestycje. Te tendencje wspiera też zamrożenie taryf energetycznych dla gospodarstw domowych oraz zapowiedziana pomoc dla piekarni i cukierni w zakresie niższych stawek za gaz. Ekspert przewiduje, że spadek dynamiki wzrostu cen będzie dość powolny w I i II kwartale br. Przyczyni się do tego wzrost niektórych podatków (np. akcyzy na alkohol) oraz płacy minimalnej, a w II kwartale – weryfikacja cenników, zwłaszcza w sferze usług.

– Dane o bliskiej zeru dynamice sprzedaży detalicznej w grudniu ub.r. wskazują na to, że rynek osiągnął pułap maksymalnych możliwości cenowych, w jakich konsument jest w stanie kupić towary. Malejąca siła nabywcza gospodarstw domowych i mniejszy popyt nie sprzyjają dalszemu wzrostowi cen. Jednak wciąż napędzają go wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Istotnym czynnikiem proinflacyjnym w styczniu było także zniesienie obniżonego podatku VAT oraz akcyzy na paliwa i energię, co – mimo spadku cen tych surowców na globalnym rynku – wpłynie na ceny detaliczne produktów konsumenckich w kolejnych miesiącach – dodaje dr Wojtyla.

Jak przypominają analitycy z UCE RESEARCH, w styczniu br. wielu ekspertów z branży retailowej podkreślało, że grudniowy odczyt nie był reprezentatywny, bo sieci handlowe wstrzymały się z podnoszeniem cen przed samymi świętami. Jednak ta strategia jest widoczna już drugi miesiąc z rzędu. Ekspertka z WSB w Poznaniu przekonuje, że o stałym wyhamowaniu wysokiej dynamiki wzrostu cen będzie można mówić w przypadku podtrzymania aktualnego trendu stabilizacyjnego podaży surowców i cen kosztów produkcji w I kwartale 2023 roku. Drugim przejawem ww. zjawiska będzie wyregulowanie się rynku w warunkach trwałej likwidacji tarcz antyinflacyjnych, także związanych z wakacjami kredytowymi i obniżeniem podatku VAT na żywność.

– Ze szczytu drożyzny prawdopodobnie w ogóle nie zejdziemy, gdyż ceny średnio raczej nie będą spadać. Zmniejszy się jedynie dynamika ich wzrostu. Najwcześniej możemy tego oczekiwać w III kwartale br. Jeżeli nic szczególnego nie wydarzy się, to dynamika cen w sposób istotny wyhamuje, a inflacja na koniec roku spadnie do wartości jednocyfrowej – stwierdza dr Zasadzki.

Analiza pokazuje, że na 17 badanych kategorii wszystkie podrożały dwucyfrowo, tj. od 10,8% do 27,9%. Z zebranych danych wynika również, że w styczniu największą dynamikę wzrostu cen tym razem zanotował nabiał – 27,9% rdr. Najbardziej zdrożały jaja – o 41,3% rdr. Na drugim miejscu jest mleko ze wzrostem o 29,8% rdr.  

– Wysokie ceny nabiału w kraju wynikają z rosnących kosztów produkcji spowodowanych wzrostem cen energii, ciepła i pracy, a także z regulacji wymagających drogą transformację produkcji rolnej w ramach nowych zasad polityki rolnej UE. Dodatkowo polscy producenci odnotowują spadek opłacalności wytwarzania i sprzedaży produktów w tej kategorii, z uwagi na wysoki koszt pasz i spadek cen mleka na świecie. Przy drożejącej produkcji w kraju, polski produkt staje się mniej konkurencyjny cenowo, zwłaszcza że brakuje wsparcia rządu w dostosowaniu produkcji do europejskich standardów. Mniejsza produkcja na rynek krajowy oznacza wzrost cen dla konsumentów – tłumaczy dr Edyta Wojtyla.

Na drugim miejscu w rankingu drożyzny znalazła się chemia gospodarcza. Poszła w górę o 27,5% rdr. W tej kategorii najbardziej zdrożały ręczniki papierowe – 58,8%. Za nimi jest papier toaletowy – 47,1% rdr.

– Produkty papiernicze oraz higieniczne drożeją z powodu wzrostu cen celulozy, drewna oraz energii, jak również samego papieru. Dotychczas produkujące go fabryki przestawiają się na produkcję kartonu lub opakowań albo w ogóle się zamykają z powodu kurczącego się rynku i rosnących kosztów produkcji. Po silnym wzroście cen w branży papierniczej, w 2023 roku będziemy prawdopodobnie mieli do czynienia z uspokojeniem sytuacji w zakresie zarówno cen celulozy, jak i papieru. To będzie miało swój wyraz w malejącej dynamice wzrostu cen tej kategorii produktowej w handlu detalicznym – przewiduje ekspert z WSB w Szczecinie.

Trzecią pozycję wśród najbardziej drożejących towarów w sklepach mają produkty sypkie. Zdrożały o 25,3% rdr. Największy wzrost w tej kategorii zaliczyła kasza jęczmienna – o 38,7% rdr. Dalej widać płatki kukurydziane i mąkę – odpowiednio 34,3% i 30,4% rdr.

– Na powyższą kategorię największy wpływ mają takie czynniki, jak wzrost cen zbóż i nawozów oraz wzmożony popyt w okresie przedświątecznym. Poziom cen tego typu produktów w dużej mierze zależeć będzie od cen nawozów, a te z kolei uzależnione są od opłat za gaz oraz od tegorocznych zbiorów. Niewątpliwie duże znaczenie będzie miało również to, czy w Ukrainie uda się obsiać ziemię i zebrać plony. Nie należy zapominać, że ten kraj jest jednym z największych producentów i eksporterów zbóż – komentuje dr Włodzimierz Zasadzki.

Na kolejnych miejscach widać pieczywo i warzywa. Te kategorie podrożały rok do roku odpowiednio o 24,4% i 23,1%.

– Pieczywo drożeje głównie ze względu na wzrost cen zbóż oraz energii i transportu. Elementem, osłabiającym podwyżki niewątpliwie będą działania osłonowe państwa. Z kolei ceny warzyw idą w górę z uwagi na rosnące koszty produkcji szklarniowej, czyli za sprawą drożejącej energii – wyjaśnia dr Zasadzki.

Widać, że dymnika wzrostu cen produktów tłuszczowych wyhamowała. Obecnie są one na szóstym miejscu w rankingu. W styczniu zdrożały o 22,6% rdr. (w grudniu – 31,9%, a w listopadzie – 48,8% rdr.). Przede wszystkim produkty z tej kategorii nie idą w górę już w tak szaleńczym tempie jak wcześniej, szczególnie olej i masło (obecne podwyżki są na poziomie ok. 10% rdr.). Jednak w tej grupie towarów prym wzrostowy wiedzie margaryna – 49,9% rdr.

– W przypadku produktów takich jak masło mamy do czynienia z samoregulacją rynku. Wygórowana i nieakceptowalna przez konsumenta cena wpłynęła na jego rezygnację z zakupu i zmianę preferencji zakupowych. Mniejsza sprzedaż masła wymusiła na producentach i sprzedawcach obniżenie ceny. Przerzucenie się konsumentów na margarynę spowodowało wzrost popytu na ten produkt, co z kolei – zgodnie z prawem rynkowym – wpłynęło na podwyżkę jego ceny – wyjaśnia dr Edyta Wojtyla.

Do tego należy odnotować, że jeszcze w listopadzie mięso było na drugiej pozycji najbardziej drożejących kategorii ze średnim wzrostem o 36,7% rdr. W grudniu wylądowało na szóstym miejscu z podwyżką o 25,1% rdr. Natomiast teraz jest dziewiąte w rankingu, bo podrożało o 19,6% rdr. Najbardziej poszły w górę ceny konserw mięsnych, wieprzowiny i drobiu – odpowiednio o 30,3%, 25,2% i 18,9% rdr.

– Z uwagi na święta, cena mięsa została maksymalnie podniesiona w grudniu. Dlatego w styczniu, przy mniejszym popycie, dalsze podwyżki wyhamowały. Jednak ta tendencja nie utrzyma się ze względu na wysokie koszty produkcji. W najbliższych miesiącach w wyniku ptasiej grypy trend wzrostowy może się objawić w przypadku drobiu. Zmiana preferencji zakupowych Polaków doprowadzi do spadku popytu na wołowinę i baraninę. W przypadku tych produktów cena może się charakteryzować niższą dynamiką wzrostu z uwagi na malejące zapotrzebowanie na rynku – wskazuje ekspertka z WSB w Poznaniu.

W styczniu 2023 roku najmniej poszły w górę ryby – o 10,8% rdr. Ponadto wśród najsłabiej drożejących kategorii są też art. dla dzieci (w tym dla niemowląt) i środki higieny osobistej – odpowiednio 13,8% rdr. oraz 15,7% rdr.

– Ceny na te produkty osiągnęły maksymalny pułap względem możliwości zakupowych Polaków. Producenci zoptymalizowali koszty, stosując w produkcji tańsze zamienniki, a sprzedawcy poszukali nowych, atrakcyjniejszych pod względem ceny dostawców. W tym samym czasie konsumenci zaczęli wybierać tańsze substytuty. Nastąpiła naturalna samoregulacja rynku – podsumowuje dr Wojtyla z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

***
Dane pochodzą z cyklicznego raportu pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH” (powstającego co miesiąc od blisko 6 lat), autorstwa UCE RESEARCH i Wyższych Szkół Bankowych. Analiza pokazuje średnią wartość cenową, notowaną miesiąc do miesiąca i rok do roku. W najnowszej odsłonie porównano wyniki ze stycznia 2023 roku i analogicznego okresu z 2022 roku. Dotyczyło to 17 kategorii i blisko 100 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku. Łącznie zestawiono ze sobą prawie 69 tys. cen detalicznych z blisko 37 tys. sklepów należących do 60 sieci handlowych. Badaniem objęto wszystkie na rynku dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry docierające ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce.

Autorzy badania zastrzegają, że powyższa analiza nie może być traktowana jako pomiar wzrostu lub spadku ogólnego poziomu inflacji.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.