ANALIZA: W pomoc na granicy zaangażowali się głównie mieszkańcy największych miastANALIZA: W pomoc na granicy zaangażowali się głównie mieszkańcy największych miast

Jak wynika z analizy Proxi.cloud i UCE RESEARCH, Polacy, którzy po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji zdecydowali się pomagać uchodźcom w okolicach polsko-ukraińskiej granicy, najczęściej przybywali tam z woj. małopolskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. Z raportu wyłączono tylko mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego. Te tereny graniczą z Ukrainą. Z kolei uwzględniając wielkość miejsca zamieszkania, widać, że prawie połowa osób udzielających wsparcia dotarła z miast liczących powyżej 100 tys. ludności. Najwięcej z nich przyjechało z Warszawy, Krakowa i Wrocławia.

– Sprawdziliśmy, skąd przyjeżdżały osoby pomagające przy polskiej granicy z Ukrainą. Z naszych obserwacji wynika, że najlepiej pod tym względem prezentuje się woj. małopolskie – 1,03%. To oznacza, że średnio co setna osoba z tej części kraju wybrała się do strefy przygranicznej, aby pomóc uchodźcom – relacjonuje Mateusz Chołuj, szef zespołu Proxi.cloud.

Na kolejnych miejscach w tym zestawieniu widzimy woj. mazowieckie – 0,74%, dolnośląskie – 0,37%, śląskie – 0,31%, a także świętokrzyskie – 0,26%. Z kolei na końcu tej listy widnieje warmińsko-mazurskie – 0,09%, kujawsko-pomorskie – 0,14%, opolskie i lubelskie – po 0,15%.

– 45,7% analizowanych osób spoza woj. lubelskiego i podkarpackiego mieszka w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Tu warto podkreślić, że w takich ośrodkach żyje około 28% Polaków, co mówi nam o tym, że mieszkańcy dużych miast ponad dwa razy chętniej angażowali się w pomoc na granicy. Pozostałe 54,3% ludności podróżującej do rejonu granicznego stanowią osoby z mniejszych miejscowości – analizuje Adam Grochowski, analityk z firmy technologicznej Proxi.cloud.

Z kolei jak zaznaczają analitycy z UCE RESEARCH, Polacy z największych miast angażowali się w pomoc ponad dwa razy chętniej niż pozostała część społeczeństwa. Wpływ na to miała nie tylko liczba mieszkańców w większych miastach. Liczyły się też możliwości pomocy, którą mogli ofiarować uciekającym Ukraińcom przed wojną.

– Z badania wiemy też, że najwięcej ludzi trafiło na granicę z województwa mazowieckiego. To aż 33,33% wszystkich osób przebywających tam w analizowanym okresie. Następne jest małopolskie z udziałem 30,99%. Oba obszary sąsiadują z woj. lubelskim i podkarpackim, a ponadto są zamieszkiwane przez jedne z większych populacji w kraju – komentuje Mateusz Chołuj.

Kolejne w tym zestawieniu są woj. dolnośląskie – 9,15%, śląskie – 7,84%, pomorskie – 4,1%, a także wielkopolskie – 4,06%. Z kolei na końcu rankingu widać woj. warmińsko-mazurskie – 0,58%, podlaskie – 0,67%, opolskie – 0,86%, jak również lubuskie – 0,92%. Jak podkreślają eksperci z UCE RESEARCH, Polacy zaangażowali się w pomoc, również mimo znacznej odległości swojego miejsca zamieszkania od samej granicy. Do tego analitycy zwracają uwagę na wyniki woj. dolnośląskiego, pomorskiego czy wielkopolskiego, które miały w wyżej określonym czasie spore udziały w ogólnej grupie pomagających.

– Badanie objęło również podział na miasta. Uwzględniono te powyżej 100 tys. mieszkańców, z których pochodziło 45,7% wszystkich niosących pomoc. Największa liczba Polaków jadących do rejonu przygranicznego podróżowała z Warszawy. To 16,73% ze wszystkich badanych osób. Na drugim miejscu jest Kraków z wynikiem 13,93% – podkreśla Adam Grochowski.

Jak stwierdzają analitycy z UCE RESEARCH, Warszawa i Kraków to największe miasta w Polsce, a mazowieckie i małopolskie sąsiadują z województwami granicznymi. To nie dziwi, ale na kolejnej pozycji znalazł się dalej położony Wrocław. Ze stolicy Dolnego Śląska pochodziło 4,17% wszystkich osób, które dotarły na granicę polsko-ukraińską. Zdaniem Mateusza Chołuja z Proxi.cloud, ten wynik robi wrażenie. Następnie w zestawieniu widać Poznań – 1,55%, Gdańsk – 1,41%, Łódź – 1,23%, a także Katowice – 1,12%. Udział poniżej 1% odnotowały takie miasta, jak Bydgoszcz – 0,55%, Szczecin – 0,44%, Gdynia – 0,43%, Tarnów – 0,34%, Kielce – 0,34%, jak również Gliwice – 0,32%.

Analiza ruchu na granicy polsko-ukraińskiej została przygotowana przez firmę technologiczną Proxi.cloud i platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH. Monitoringiem objęto blisko 800 tys. Polaków. Spośród nich 9,5 tys. osób było spoza województw graniczących z Ukrainą i odbyło podróż w kierunku granicy z Ukrainą. Dane dotyczą okresu od 24 lutego, tj. od momentu rozpoczęcia inwazji wojsk rosyjskich, do 6 marca br. włącznie. Pozyskano je za pomocą geofencingu, czyli wirtualnych okręgów naniesionych na mapę, które umożliwiają zebranie informacji o wejściu na dany obszar oraz wyjściu z niego. W tym przypadku analitycy skupili się na pasie 50 km wzdłuż granicy kraju.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.