BADANIE: Wzrost cen w sklepach nakręca negatywne emocje wśród dorosłych PolakówBADANIE: Wzrost cen w sklepach nakręca negatywne emocje wśród dorosłych Polaków

80% Polaków odczuwa negatywne emocje w związku ze wzrostem cen w sklepach. Blisko 15% rodaków w ogóle o tym nie wspomniana, a więcej niż 5% społeczeństwa nie potrafi tego określić. W grupie osób, które deklarują emocjonalny stosunek do drożyzny ponad połowa przez to ogranicza zakupy. Jedna trzecia zachowuje się neutralnie. Prawie jedna czwarta, widząc wysokie ceny, złości się na polityków. Do tego ponad jedna dziesiąta obraża ich w sklepach i przypisuje im winę za wysokie ceny. Niektórzy podczas zakupów myślą, że drożyzna jest wynikiem wojny w Ukrainie. Natomiast niemal pod koniec rankingu reakcji widać obwinianie o nią dostawców, producentów lub sieci handlowe.

Z sondażu UCE RESEARCH i platformy ePsycholodzy.pl wynika, że wzrost cen w sklepach wywołuje negatywne emocje (np. złość, lęk, strach, nienawiść) u 80,1% Polaków. Autorzy badania alarmują, że problem jest istotny, skoro dotyczy tak wysokiego odsetka konsumentów. Jest to również bardzo niebezpieczny trend, bo nakręca spiralę i tak już silnie spolaryzowanego społeczeństwa. Widać też, że ceny w sklepach wzbudzają sporo emocji przelewanych potem do codziennych rozmów oraz Internetu.

– Podwyżki cen prowadzą do wzrostu kosztów życia. Dla osób z mniejszymi dochodami to może oznaczać spore trudności finansowe. Konsumenci mogą podejmować pewne działania dostosowawcze, np. ograniczać wydatki do niezbędnego minimum, poszukiwać tańszych alternatyw lub powstrzymywać się od zakupu szeregu produktów. To może natomiast prowadzić do spadku sprzedaży i wpływów po stronie podaży – komentuje Michał Pajdak, współautor badania z platformy ePsycholodzy.pl.

W ww. grupie dominują Polacy w wieku 45-54 lat oraz 18-24 lat. Najczęściej są to mieszkańcy miast liczących 50-99 tys. oraz 20-49 tys. ludności. Przeważnie są to również osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i średnim. Najczęściej zarabiają 1000-2999 zł lub 3000-4999 zł netto miesięcznie.

– Młodzi ludzie często jeszcze nie zarabiają zbyt dobrze, a mają przecież swoje potrzeby. Idąc do sklepu i widząc narastającą drożyznę, mocno się irytują. Po wynikach widać też, że najbardziej przeżywają sytuację w sklepach mieszkańcy małych miast, gdzie ludzie mniej zarabiają niż Polacy w dużych aglomeracjach – wyjaśniają eksperci z UCE RESEARCH.

Z badania wynika również, że tylko 5,3% respondentów nie potrafi stwierdzić, czy przeżywa w sklepach negatywne emocje w związku z drożyzną. Natomiast 14,6% badanych zaznacza, że ich nie ma. I wśród nich dominują osoby po 65. roku życia. Głównie są to mieszkańcy miast liczących co najmniej 200 tys. ludności. Najczęściej mają wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne bądź wyższe. Zazwyczaj dotyczy to też dwóch skrajnych grup – zarabiających średnio ponad 9000 zł lub poniżej 1000 zł.

– Seniorzy, choć stanowią jedną z najuboższych grup społecznych, to wykazują najmniej negatywnych emocji. Może to oznaczać, że najbardziej są pogodzeni z taką sytuacją, mimo że na co dzień drożyna bardzo im doskwiera. Osoby te pamiętają czasy braku towarów w sklepach w rzeczywistości PRL, a także wysoką inflację w latach 90. XX wieku – tłumaczą autorzy badania.

Polacy, którzy odczuwają negatywne emocje, zostali też zapytani o to, jak zachowują się podczas wybierania i kupowania artykułów w sklepach. Najczęstszą odpowiedzią było ograniczanie zakupów –  50,3%. Przeważnie wskazują ją osoby w wieku 65-74 lub 45-54 lat. Zwykle zamieszkują one wsie i małe miejscowości albo miasta liczące do 19 tys. ludności. Zazwyczaj mają wykształcenie zasadnicze zawodowe bądź średnie i zarabiają 1000-2999 zł lub 7000-8999 zł na rękę.

– Jeśli dochody klientów nie zwiększają się, to w obecnej sytuacji stać ich na coraz mniej. Zdrowy rozsądek podpowiada więc ograniczanie zakupów. W wielu przypadkach może to być wynikiem braku innego wyboru. Seniorzy muszą ostrożnie planować wydatki, by starczyło im środków m.in. na leki. Natomiast mieszkańcy mniejszych miejscowości i wsi często mają ograniczone możliwości finansowe i mniej dostępne źródła zaopatrzenia niż osoby mieszkające w dużych miastach – stwierdza Michał Pajdak.

Druga najczęściej wskazywana odpowiedź to nicnierobienie i zachowywanie się neutralnie w chwili przeżywania negatywnych emocji w sklepie – 30,8%. Tak deklarują w główniej mierze osoby w wieku 18-34 lat. Przeważnie są to mieszkańcy wsi i miejscowości oraz miast liczących do 19 tys. ludności. Najczęściej zarabiają poniżej 1000 zł na rękę lub wolą nie ujawniać swoich zarobków.

– Takie zachowanie może świadczyć o dużym poczuciu bezradności. Osoby młodsze często jeszcze nie pracują, raczej dorabiają. Ich reakcją na drożyznę jest proszenie rodziców o więcej pieniędzy i przeniesienie problemów na nich. Z kolei osoby, które już samodzielnie się utrzymują, przeważnie też są jeszcze wspierane finansowo, bo nie zarabiają dużo na początku swojej drogi zawodowej – wyjaśnia ekspert z platformy ePsycholodzy.pl.

Na trzecim miejscu w rankingu jest złoszczenie się na polityków – 24,4%. Głównie dotyczy to osób w wieku 65-74 lat i 25-34 lata, z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub średnim. Przeważnie są to mieszkańcy miast liczących 50-199 tys. ludności. Najczęściej zarabiają co najmniej 7000 zł netto. Ponadto 11,4% badanych przyznało, że obraża polityków w sklepach i przypisuje im winę za drożyznę.

– Politycy od lat wzbudzają skrajne emocje w społeczeństwie, nie tylko polskim. Natomiast drożyzna w jakieś części jest winną właśnie ich decyzji. I tak też w dużej części odbierają to konsumenci. Ponadto codziennie praktycznie z każdej strony Polacy otrzymują przekaz, że coś znowu zdrożało. I z reguły w pierwszej kolejności winią za ten stan polityków – zauważają autorzy badania. 

W pierwszej piątce w zestawieniu widać staranie się, by nie zwracać na siebie uwagi – 16,2%, a także myślnie o tym, że drożyzna jest wynikiem wojny w Ukrainie – 15,5%. Natomiast niemal pod koniec rankingu znajduje się obwinianie o nią dostawców, producentów lub sieci handlowe – odpowiednio 4,7%, 5% i 6,6%.

–  To jest bardzo ciekawy wątek, bo od dłuższego czasu w przestrzeni publicznej funkcjonuje narracja, że w dużej mierze za drożyznę odpowiadają pazerne sieci handlowe, dostawcy i sami producenci. W głównej mierze powielali ją sami politycy, a niektórzy konsumenci to dalej kolportowali, sądząc, że to objawiona prawda. Natomiast badanie pokazuje, że jest zupełnie inaczej. I Polacy oczywiście mają negatywne emocje do ww. grupy, ale nie są one aż tak duże. To świadczy też o tym, że konsumenci dość racjonalnie podchodzą do tego tematu – podsumowuje Michał Pajdak.

Metodologia: Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i platformę ePsycholodzy.pl wśród 1005 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości, zarobków, a także wykształcenia oraz regionu zamieszkania.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.